• PHONG CÁCH SỐNG

Phải đi và làm như vậy

Chúa Nhật XV – TN – C

Phải đi và làm như vậy

Nét đẹp của Ki-tô giáo đó là tình yêu thương. Và, tình yêu thương trong Ki-tô giáo đã được xem như là điều răn quan trọng của người Ki-tô hữu. Thật vậy, trong phần kết của bài kinh Mười Điều Răn, người Ki-tô hữu được dạy rằng: “Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen”. Hai điều này, ngày nay chúng ta quen gọi là “Mến Chúa và yêu người”.

Continue Reading

 Print  Email

Ta sống sao để thành chứng nhân…

Chúa Nhật XIV – TN – C

Ta sống sao để thành chứng nhân…

“Ta về thôi vì thánh lễ đã hết. Nhưng đời ta là thánh lễ nối dài. Đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân. ĐK: Này Ngài sai ta đi đây đó. Sống chứng nhân Phúc Âm. Lãnh sứ mạng Chúa trao hôm nào vì là con Thiên Chúa. Này Ngài sai ta đi đây đó. Đi loan báo tin mừng. Loan tin mới tin vui của Ngài rằng Thiên Chúa yêu thương loài người”.

Continue Reading

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23795

Thursday, 18/07/2019 06:30

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk