Phải đi và làm như vậy

Chúa Nhật XV – TN – C

Phải đi và làm như vậy

Nét đẹp của Ki-tô giáo đó là tình yêu thương. Và, tình yêu thương trong Ki-tô giáo đã được xem như là điều răn quan trọng của người Ki-tô hữu. Thật vậy, trong phần kết của bài kinh Mười Điều Răn, người Ki-tô hữu được dạy rằng: “Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen”. Hai điều này, ngày nay chúng ta quen gọi là “Mến Chúa và yêu người”.

Continue Reading

 Print  Email

Ta sống sao để thành chứng nhân…

Chúa Nhật XIV – TN – C

Ta sống sao để thành chứng nhân…

“Ta về thôi vì thánh lễ đã hết. Nhưng đời ta là thánh lễ nối dài. Đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân. ĐK: Này Ngài sai ta đi đây đó. Sống chứng nhân Phúc Âm. Lãnh sứ mạng Chúa trao hôm nào vì là con Thiên Chúa. Này Ngài sai ta đi đây đó. Đi loan báo tin mừng. Loan tin mới tin vui của Ngài rằng Thiên Chúa yêu thương loài người”.

Continue Reading

 Print  Email

Ơn Chúa: chúng ta có thể tự nguyện

Chúa Nhật XIII – TN – C

Ơn Chúa: chúng ta có thể tự nguyện

“Bắt cá hai tay”. Vâng, đây là một thành ngữ mà không ai trong chúng ta lại không hơn một lần nghe đến. Có nhiều cách để hiểu ý nghĩa của thành ngữ này. Và, thông thường người ta dùng thành ngữ này: “để chỉ những người có tư tưởng nước đôi, hoặc tham lam, ôm đồm, muốn có nhiều thứ, muốn làm nhiều việc cùng một lúc, không được việc này thì được việc khác, kết quả hoặc là không được gì, xôi hỏng bỏng không, hoặc được chắc một thứ, nhưng thường bị chê trách là tham lam, khôn ranh” (trích nguồn: kể chuyện thành ngữ, tục ngữ).

Continue Reading

 Print  Email

Hãy “ngồi thành từng nhóm” trong nhà thờ

Lễ Mình Máu Chúa Ki-tô

Hãy “ngồi thành từng nhóm” trong nhà thờ

“Thiên Chúa là tình yêu”, tông đồ Gio-an nói tiếp: “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (x.1Ga 4, 9-10).

Continue Reading

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23794

Thursday, 18/07/2019 05:35

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk