Thánh Matthêu Tông Đồ

Thánh Matthêu Tông Đồ

Sưu tầm

Research Paper On Teenage Pregnancy, Paraphrasing Citation, kids homework answers, financial accounting homework answers, Writing companies, best essay font, Research Paper Content, Top 5 essay writing services, Good Vs Evil Essay, Writing A Theory Paper
Thánh Matthêu sinh quán tại Capharnaum. Khi được Chúa gọi vào nhóm Mười Hai, ngài đang là một người thu thuế. Truyền thống tin rằng ngài đã viết Phúc Âm thứ nhất, nguyên bản tiếng Aramaic, nhưng sau đó đã được dịch sang tiếng Hy lạp. Thánh nhân đã chịu tử đạo tại Ba Tư.

Continue Reading

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23018

Thursday, 20/09/2018 11:39

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk