Research Paper On Teenage Pregnancy, Paraphrasing Citation, kids homework answers, financial accounting homework answers, Writing companies, best essay font, Research Paper Content, Top 5 essay writing services, Good Vs Evil Essay, Writing A Theory Paper

Đi tu vì thất tình?

Đi tu vì thất tình?Như chúng ta đã nhận được thông tin: Cách đây 25 năm (03.12.1993), giáo phận Banmêthuột hân hoan tạ ơn Thiên Chúa đã trao ban hồng ân linh mục cho 4 tân chức. Cha Giuse Bùi Công Chính và cha Giuse Nguyễn Văn Khánh mừng lễ tạ ơn ngày 03.12.2018, cha JB Hà Văn Ánh mừng lễ vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm (8.12.2018), còn cha Phêrô Trương Văn Khoa đã lìa thế. Xin ghi lại vài tâm tình cha Giuse Nguyễn Văn Khánh đã giảng trong lễ tạ ơn Ngân Khánh Linh Mục của mình.

Continue Reading

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23146

Thursday, 13/12/2018 01:42

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk