• SỰ KIỆN
  • Giám quản Tông toà giáo phận Phan Thiết

Giám quản Tông toà giáo phận Phan Thiết

Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa,

được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà giáo phận Phan Thiết

 
 


 

Custom Papers Review, Creative Writing Sites, website for homework

njhs essay help, Education homework, how to start compare and contrast essay
WHĐ (17.03.2017) – Ngày 14-03-2017, Bộ Phúc âm hoá các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đã bổ nhiệm Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa làm Giám quản Tông toà giáo phận Phan Thiết “do khuyết vị và theo sự xếp đặt của Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

 

Sau đây là Sắc lệnh bổ nhiệm:
 

***

Macbeth Research Paper, Story Starters Creative Writing, Essay Writing Meaning
Giáo phận Phan Thiết khuyết vị từ ngày 01-03 vừa qua khi Đức giám mục giáo phận là Đức cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời.

affordable care act essay
Đức cha Giám quản Tôma Nguyễn Văn Trâm hiện là Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa. Ngài sinh tại Bà Rịa ngày 09-01-1942; thụ phong linh mục tại Bà Rịa ngày 01-05-1969; được bổ nhiệm Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc ngày 06-03-1992 (lễ truyền chức giám mục: 07-05-1992); và được bổ nhiệm Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa ngày 22-11-2005 (lễ nhậm chức: 05-12-2005).

 

WHĐ

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 22868

Thursday, 24/05/2018 19:10

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk