place value homework, Assignment Problem In Operational Research, writing a good college application essay, How To Write Analytical Essay, Cheap Essays, Assignment Photography, how write research proposal, Helping Children With Homework, California Bar Essays, Writing A College Entrance Essay

CÁO PHÓ: Anh GIOAN NGUYỄN KIM TIẾN

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh

Gia Đình Lê Bảo Tịnh - Lớp Truyền Tin

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Anh GIOAN NGUYỄN KIM TIẾN

Sinh năm: 1958

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 40, thứ  Ba, ngày 14.11.2017

tại Tư gia - Giáo xứ Chi Lăng, Giáo phận Ban Mê Thuột

Hưởng dương 59 tuổi.

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

- Lễ viếng và cầu nguyện của Gia Đình Lê Bảo Tịnh:

vào lúc 17 giờ 00, Thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2017

tại tang gia: Giáo xứ Chi Lăng, Giáo phận Ban Mê Thuột.

- Nghi thức nhập quan:

vào lúc 20 giờ 00, Thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2017

- Thánh lễ An táng:

vào lúc 4 giờ 45, Thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2017

tại: Thánh đường Giáo xứ Chi Lăng, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Sau đó An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chi Lăng.

 

Xin Đức Cha, Quý Cha và Anh Chị Em cầu nguyện cho Anh Gioan sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Nhóm Admin kính báo

MỘT VÀI HÌNH ẢNH

Hình ảnh anh em LBT ghé thăm ngày 16.6.2017

Hình ảnh cuối đời anh Gioan Nguyễn Kim Tiến:

HÌNH ẢNH LỄ AN TÁNG

 https://photos.app.goo.gl/xIqgM5oLCgSSwkXn1

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 22982

Friday, 17/08/2018 10:28

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk