masters dissertation literature review, Research Paper On Employee Engagement, Essay Helper Online, How To Write An Issue Analysis Paper, First Paragraph Of A Research Paper, Best book on creative writing, problem statement research proposal, chem homework, Writing essay conclusions, Rhetorical essays
  • SỰ KIỆN
  • TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột


Thánh lễ truyền chức Linh mục tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 10.5.2018, tại lễ đài trước Núi đá Đức Mẹ trong khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ tế.
Danh sách 14 thầy phó tế được truyền chức Linh mục:
- Phaolô PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
- Phaolô NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
- Giuse ĐẬU ĐÌNH HÀ
- Phêrô NGUYỄN TIẾN HẢI
- Giuse NGUYỄN QUÝ HỒNG
- Phêrô VƯƠNG TIÊN HOÀNG
Đaminh NGUYỄN QUANG HUY
- Đaminh NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
- Giuse HOÀNG ĐỨC NHUNG
- Giuse TRẦN VĂN TAM
- Giuse NGUYỄN THANH TÂM
- Giuse VŨ VĂN THẢO
- Phaolô VÕ HỮU THỌ

- Tôma Aquinô NGUYỄN HỮU TÌNH

Ban VHTT-GP.BMT sẽ truyền hình trực tuyến trên VIDEO dưới đây:

https://youtu.be/-MSQwr6I31c


 
 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23222

Monday, 18/02/2019 11:37

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk