Same Sex Marriage Persuasive Essay, Mla Essay Header, How To Write A Short Essay, custome essays, my identity essay, Essay writing about myself, visual basic assignment, Research Paper On Divorce, Environmental Issues Essay, American Veterans Essay

Khúc Bi Ca 1

Khúc Bi Ca 1

 

a) Hosanna, Hosanna

 

Gia Liêm tràn ngập lời tung hô

Mừng Con Chúa khải hoàn vinh thắng

Như vị Vua muôn dân mong đợi

Hosanna, Hosanna.

 

 

b) Gia Liêm

 

Gia Liêm rực rỡ dưới mặt trời

Tường thành kiên cố biết là bao

Giọt lệ khóc thương Thầy đã nhỏ

Một mai, sụp đổ, đống tàn tro.

 

c) Tiệc Ly

 

Yêu thương Thánh Thể trao ban

Làm nguồn lương thực dưỡng nuôi con người

Nhiệm mầu, tình Chúa, cao vời

Cho con sống mãi đời đời với Cha.

 

d) Giệtsêmani

 

Vườn Cây Dầu u ám vắng lặng

Một mình Thầy lặng lẻ nguyện cầu

Chén đắng Cha ban xin cất khỏi

Khổ hình thập giá xin đừng trao.

Nhưng, Cha ơi ! Đừng theo ý Con

Mà xin vâng ý Cha nên trọn.

 

Ôi ! Nhiệm mầu yêu thương khổ giá

Làm sao con hiểu thấu, Chúa ơi!

 

e) Nụ Hôn

 

Vườn Dầu đêm rực sáng

Vạn bước chân theo sau

Nụ hôn ai?

Dấu chỉ.

Bắt Thầy.

Tình đổi trao.

 

g) Tiếng Gà Gáy

 

Vẳng nghe tiếng gà gáy

Chối Thầy liền ba lần

Ánh mắt Thầy nhân ái

Lệ tràn đầy ăn năn.

 

Tuần Thánh 2018

Nguyễn Thái Hùng

 

 Print