where can i find research papers, revision of an essay begins, Get Help Writing Professional Business Plan, Best Homework Help, Essay writing service uk, University Of South Carolina Mfa Creative Writing, Schools With No Homework, Snowflake Writing Paper, Help With Writing A Speech, help in writing paper

Tôi ngồi tôi nhớ…!

Tôi ngồi tôi nhớ…!

Gioanphi


Tháng Mân Côi tôi ngồi tôi nhớ

Lời mẹ hiền nhắc nhở triền miên

Con nên lần chuỗi thật siêng

Tôn vinh Mẹ Thánh dịu hiền, Maria!

 


Tháng Mân Côi tôi ngồi tôi nhớ

Lời mẹ hiền hé mở lòng tin

Thiên Thần Tổng lãnh Gabriel

Kính chào Mẹ Chúa phúc tình đầy ơn

 


Tháng mân Côi tôi ngồi tôi nhớ

Lời mẹ hiền hớn hở niềm vui

Con ơi! Mẹ Chúa tuyệt vời

Cưu mang Hạt Giống, Chúa Trời thành thai

 


Tháng Mân Côi tôi ngồi tôi nhớ

Lời mẹ hiền gợi mở thật vui

Maria! Đức Mẹ Chúa Trời

Xin cho trọn nghĩa vâng theo ý Người

 


Tháng Mân Côi tôi ngồi tôi nhớ

Lời mẹ hiền nhắn nhủ với tôi

Hãy năng lần chuỗi Mân Côi

Vui, Mừng, Thương, Sáng, đời đời phúc vinh.

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23338

Saturday, 25/05/2019 06:01

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk