THÁNH GIUSE, ĐẤNG BẢO TRỢ

 
THÁNH GIUSE, ĐẤNG BẢO TRỢ

Con đã nhận Ngài làm Đấng Bảo Trợ
Giữ gìn con trong suốt quãng đời thơ
Trong truân chuyên khao khát nỗi đợi chờ
Trong lý tưởng dựng xây đời nên thánh

 

Con học nơi Ngài nguồn ơn sức mạnh
Trong lặng thầm chiêm niệm những ơn sâu
Trong gian khổ trải qua những bể dâu
Niềm tin tưởng vì đường đời có Chúa

Trong tay Chúa con chỉ là công cụ
Thánh Ý Ngài con đã quyết tuân theo
Dù đường đời có trải những cheo leo
Những nghịch cảnh luôn tứ bề vây bủa.

Con đã nhận Ngài làm Đấng bảo trợ
Thánh Giuse trong nghĩa tình Phụ Tử
Nỗi yêu thương trong thinh lặng, giữ gìn 
Để đời con sáng tỏ điều phân định

Thánh Giuse, ôi ngàn lần khiêm hạ
Vọng Thiên ân hướng đến cõi trời xa
Nuôi Thánh Tử tròn trách nhiệm làm Cha
Ơn mẫn tuệ cả một đời nung nấu

Ngài đắm chìm trong ân huệ tối cao
Trong Linh Thánh mà lòng dạ nôn nao
Cứ nghĩ suy nhưng trí nào hiểu thấu
Nguyện vâng theo Thánh ý rất nhiệm mầu

Con đã nhận Ngài làm Đấng bảo trợ
Nghĩa yêu thương trang trải xuống vần thơ
Ơn cảm hóa một đời con lĩnh nhận
Giữa Thiên Ân niềm hạnh phúc vô bờ.

Hoàng Công Nga

  

LẶNG THẦM HIỂU RÕ THIÊN CƠ

Ngài là vị thánh sống trong thầm lặng

Luôn nghĩ suy trong sứ mạng thực thi

Đời nhân đức chẳng một chút so bì

Luôn thể hiện một tình yêu sâu thẳm

 

Ngài là người mà Thiên Chúa trao gửi

Người con yêu, chính Thánh Tử Ngôi Hai

Trọn niềm tin trong nghĩa tình phụ tử

Để sẻ chia một tình yêu nhân loại

 

Ngài đã sống và thực thi sứ mạng

Luôn chu toàn theo Thánh Ý trao ban

Trải nguy nan không tỏ lộ phàn nàn

Biết Thiên cơ là lẽ trời huyền nhiệm

 

Thánh Giuse, một cuộc đời giản dị

Nêu cao tinh thần yêu thương, xả kỷ

Vẫn một lòng trong tay Chúa quan phòng

Niềm tin tưởng đã hoàn thành sứ mạng

 

Thánh Giuse một niềm tin vững mạnh

Điều minh chứng thể hiện ý ngay lành

Lòng ngay thẳng luôn quyết chí thực thi

Đức công chính mà ngàn đời ca tụng

 

Xin cho con biết khiêm nhường tin tưởng

Phó đời mình trong tay Chúa tình thương

Noi gương Thánh Nhân sống đời chiêm niệm

Hiểu rõ Thiên Cơ lý lẽ diệu thường.

 

Hoàng Công Nga

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 27036

Friday, 15/11/2019 04:45

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk