LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  A

Tin mừng thánh Gioan  20,19-23

TIN MỪNG


19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "

Continue Reading

 Print  Email

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN A

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ  CHÚA THĂNG THIÊN A

Tin mừng thánh Mátthêu 28,18-20

TIN MỪNG


16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

Continue Reading

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 20769

Sunday, 28/05/2017 15:37

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk