99 CÂU HỎI NGÀY TĨNH HUẤN GLV 2017

99 CÂU HỎI
NGÀY TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017

I. THƯ CHUNG
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
7 tháng 10 năm 2016

 

research paper about population

01. Thư chung 2016 được Hội đồng Ciám mục Việt Nam (HĐGMVN) biên soạn và công bố khi nào ?
       - Thư chung 2016 được Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) biên soạn và công bố ngày 7 tháng 10 năm 2016.

Homework quote
02. Hòa với nhịp sống của Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á Châu, HĐGMVN đề nghị chủ đề Mục vụ gì cho ba năm (2016-2019) ?
       - Mục vụ gia đình.

03. Chủ đề mục vụ Năm 2016-2017 là gì ?
       - Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.

04. Chủ đề mục vụ Năm 2017-2018 là gì ?
       - Đồng hành với các gia đình trẻ.

05. Chủ đề mục vụ Năm 2018-2019 là gì ?
       - Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.

my first day in college essay
06. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh đặc biệt đến lãnh vực đời sống hôn nhân. Kết hôn là một quyết định rất quan trọng, vì thế cần được làm gì ?
       - Cần được chuẩn bị chu đáo hết sức có thể.

persuasive and argumentative essay
07. Trong thực tế ngày nay, một số người trẻ đã không hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm trong đời sống hôn nhân mà chỉ quan tâm đến điều gì ?
       - Việc tổ chức lễ cưới thật lớn.

Federalist Paper Writers
08. Một số bạn trẻ khác, vì điều gì, ít có thời giờ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hôn nhân họ sắp bước vào ?
       - Vất vả với cuộc mưu sinh.

09. Cần khuyến khích người trẻ làm gì ?
       - Tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân.

Markers that write on black paper
10. HĐGMVN mong muốn các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ thấy đích điểm không chỉ là ngày cưới mà là gì ?
       - Cả đời sống gia đình lâu dài sau này.

Creative Writing Paragraphs
11. Yếu tố đầu tiên mà các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ quan tâm đến là gì ?
  - Là giúp các bạn trẻ hiểu biết ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa và theo giáo huấn của Hội Thánh, khám phá phẩm giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính dục, trách nhiệm xây dựng một gia đình mới.

Global Warming Research Papers
12. Dẫn vào bí tích Hôn Phối, giúp đôi bạn điều gì ?
       - Giúp đôi bạn đón nhận bí tích cách xứng đáng và có khởi đầu vững chắc cho đời sống gia đình.

world peace essay
13. Bí tích Hôn Phối không chỉ là thời điểm cử hành hôn lễ nhưng là gì ?
       - Thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân.

best paper writing site
14. Vì thế, các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp người trẻ cử hành bí tích gì như một kinh nghiệm đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu chỉ trong cử hành bí tích ?
       - Bí tích Hôn Phối.

15. Tạo cơ hội cho đôi bạn thảo luận với nhau để làm gì ?
     - * Một là để đôi bạn biết mong chờ gì từ hôn nhân và từ người bạn đời.
* Hai là giúp đôi bạn hiểu thế nào về tình yêu, về lời cam kết và trách nhiệm xây dựng một gia đình.

16. Cuối cùng các khóa chuẩn bị hôn nhân giúp đôi bạn tìm hiểu trước những vấn đề và khó khăn có thể xảy ra ở đâu ?
       - Trong đời sống hôn nhân và gia đình.

17. Trong những lớp chuẩn bị hôn nhân, ngoài sự hướng dẫn của các linh mục và chuyên viên, thì điều gì của các gia đình đóng vai trò quan trọng, do đó nên mời những người sống đời gia đình chia sẻ kinh nghiệm?
       - Chứng tá cụ thể của các gia đình.

18. Điều gì hiện nay là môi trường giáo dục và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân mai sau của con cái trong gia đình ?
       - Chính đời sống gia đình.

19. HĐGMVN xin anh em linh mục hãy coi điều gì là thành phần chính yếu trong công tác mục vụ của mình, vì gia đình là con đường Hội Thánh phải đi và mọi chương trình mục vụ của Hội Thánh phải đi qua gia đình ?
       - Mục vụ gia đình.

20. HĐGMVN chân thành cảm ơn anh chị em, trong nhiều năm qua, đã tận tụy đồng hành và giúp đỡ các gia đình Công giáo điều gì ?
       - Sống đúng với ơn gọi và sứ mệnh của mình.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


II. Lịch Sử
Giáo Phận BAN MÊ THUỘT

21. Giáo phận Ban Mê Thuột ngày nay, là nơi định cư của ba sắc tộc chính nào ?
- Sắc tộc Êđê ở vùng Đắk Lắk, Sắc tộc M’Nông ở Quảng Đức (Đăk Nông) và Sắc tộc S’Tiêng vùng Phước Long.

22. Giáo họ Ban Mê Thuột được thành lập năm nào ?
- Ngày 15.8.1934.

23. Giáo họ Ban Mê Thuột được nâng lên giáo xứ Ban Mê Thuột năm nào?
- Ngày 30.3.1937.

24. Cha xứ tiên khởi của giáo xứ Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Linh mục Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn.

25. Giáo xứ người sắc tộc được thành lập đầu tiên tên là gì ?
- Giáo xứ Ea Kmar.

26. Linh mục nào đã thành lập giáo xứ Ea Kmar ?
- Linh mục Bianchetti Bạch.

27. Tháng 9 năm 1956, Đức Cha Seitz Kim đã đặt ai làm chánh xứ Ban Mê Thuột, kiêm Hạt trưởng Hạt Ban Mê Thuột ?
- Linh mục GB. Trần Thanh Ngoạn.

28. Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập ngày nào ?
- Ngày 22.6.1967.

29. Giáo phận Ban Mê Thuột  được Đức Thánh Cha nào thiết lập ?
- Đức Thánh Cha Phaolô VI.

30. Giáo phận Ban Mê Thuột  được Đức Thánh Cha Phaolô VI thiết lập với sắc chỉ gì ?
- “Qui Dei Benignitate”.

31. Nhà Thờ Chính Toà Ban Mê Thuột được cung hiến ngày nào ?
- Ngày 22.6.1987, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Giáo phận.

32. Tân giáo phận Ban Mê Thuột được thiết lập gồm những giáo hạt của những giáo phận nào ?
- Giáo hạt Ban Mê Thuột của giáo phận Kon Tum, Giáo hạt Quảng Đức và Phước Long của giáo phận Đà Lạt.

33. Đức Giám mục tiên khởi của tân giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai.

34. Khẩu hiệu của Đức giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai là gì ?
- “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”.

35. Đức Giáo hoàng nào đã chọn linh mục Giuse Trịnh Chính Trực làm giám mục?
- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

36. Khẩu hiệu của Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực là gì ?
- “Chúa giàu lòng thương xót”.

37. Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực mất ngày nào ?
- Ngày 23.9.2011.

38. Khẩu hiệu của Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức là gì?
- “Đạt tới người mới”.

39. Khẩu hiệu của Đức Giám mục giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa là gì?
- “Trong tinh thần và chân lý”.

40. Đức Giáo hoàng nào đã chọn linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản làm giám mục ?
- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI.

41. Khẩu hiệu của Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản là gì ?
- "Hãy bước theo Thần khí".

42. Hiện nay (2017) linh mục Tổng Đại diện của giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Linh mục Stephan Nguyễn Văn Đậu.

43. Lễ Bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột là gì ?
- Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

44. Lễ Bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột được cử hành vào ngày nào?
- Ngày 22.6.  ngày thành lập Giáo phận (22.06.1967).

45. Cho tới 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có bao nhiêu linh mục triều?
- 138.

46. Cho tới 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có bao nhiêu Ban Mục vụ ?
- 14 Ban Mục vụ.

47. Giáo phận Ban Mê Thuột hiện nay có 14 Ban Mục vụ. Tên gọi những ban Mục vụ là gì ?
- Ban Giáo sĩ và Chủng Sinh, Ban Tu Sĩ, Ban Giáo Dân, Ban Mục vụ Gia Đình, Ban Giáo Lý Đức Tin, Ban Loan Báo Tin Mừng, Ban Phụng Tự, Ban Thánh Nhạc, Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas, Ban Văn Hóa & Truyền Thông, Ban Mục vụ Giới Trẻ, Ban Công lý & Hòa Bình, Ban Giáo Dục Công giáo, Ban Mục vụ Di Dân.

48. Cho tới 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột gồm có bao nhiêu Giáo hạt ?
- 8 Giáo hạt.

49. Những giáo hạt của giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Giáo Hạt Buôn Hô, Chính Tòa, Mẫu Tâm, Giang Sơn, Dăk Mil, Gia Nghĩa, Phước Long và Đồng Xoài.

50. Giáo phận Ban Mê Thuột có 8 giáo hạt gồm bao nhiêu giáo xứ ?
- 106 giáo xứ.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

BỐN TIN MỪNG


51.Sứ thần Gáp-ri-en truyền tin cho Đức Ma-ri-a tại đâu ? (Lc 1,26)
- Na-da-rét 

52.Trong trình thuật Chúa Giê-su làm cho bánh hoá nhiều lần thứ nhất, ngài dùng bao nhiêu chiếc bánh ? (Mc 6,30-44; Mt 14,13-21; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13)
- 5 chiếc bánh 

53. Bài tường thuật Kinh Lạy Cha dài được thánh sử nào ghi lại ? (Mt 6,7-14).
- Thánh sử Mát-thêu 

54.“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Câu này là của tông đồ nào ? (Ga 6,68-69)
-  Tông đồ Phê-rô 

55. Con gái ông Gia-i-a bao nhiêu tuổi khi được Chúa Giê-su cho sống lại ? (Mc 5,42)
- 12 tuổi 

56. “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.” Câu này là của thánh sử nào ? (Mt 7,6).
- Thánh sử Mát-thêu

57. Chồng bà Ra-kháp, kỹ nữ thành Giê-ri-khô, là : (Mt 1,5)
- Ông Xan-môn

58. Tông đồ Phi-líp-phê quê ở : (Ga 1,43)
- Bết-xai-đa

59. “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Đây là lời tiên tri nói về Chúa Giê-su của : (Ga 11,50)
-  Thượng tế Cai-pha

60. Chúa Giê-su ở trong hoang địa bao nhiêu ngày đêm ?(Lc 4,1-33).
- 40 ngày đêm.

61. Trong dụ ngôn cỏ lùng, hạt giống tốt là gì ? (Mt 13,38)
- Con cái Nước Trời.

62. Vua nào đã ra tay giết các hài nhi tại Bê-lem ?(Mt 2,12-16)
- Vua Hê-rô-đê.

63. Theo thánh sử Lu-ca, hạt giống trong Dụ ngôn người gieo giống là gì ? ( Lc 8,11)
- Lời Thiên Chúa.

64. Trình thuật Truyền tin cho Đức Ma-ri-a là của thánh sử nào ?  (Lc 1,26-38).
- Thánh sử Lu-ca.

65. Bình dầu thơm mà cô Ma-ri-a xức chân Chúa Giêsu tại Bê-ta-ni-a đáng giá bao nhiêu quan tiền ? (Ga 12,1-8)
- 300 quan tiền.

66. Bảng gia phả Chúa Giêsu theo thánh Lu-ca, con vua Đa-vít là ai ? (Lc 3,31)
- Ông Na-than.

67. Trình thuật Người phụ nữ ngoại tình được thánh sử nào ghi lại ? (Ga 8,2-11)
- Thánh sử Gio-an.

68. Trình thuật Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ là của thánh sử nào ?(Ga 13,1-20)
-  Thánh sử Gio-an.

69. Theo Luật Mô-sê, những người phạm tội ngoại tình, thì phải chịu hình phạt gì ?(Ga 8,1-11)
- Ném đá.

70. Đứa con gái nhỏ của bà người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri, bị gì ? (Mc 7,25)
- Bị quỷ ám.

71. Dụ ngôn Người Sa-ma-ri tốt lành là của thánh sử nào ? (Lc 10,29-37)
- Thánh sử Lu-ca.

72. Giếng của tổ phụ Gia-cóp ở miền nào ?(Ga 4,6).
- Sa-ma-ri.

73. Người mù được Chúa Giê-su chữa khỏi tại thành Giê-ri-khô tên là gì ? (Mc 10,46)
- Ba-ti-mê.

74. “Dưới thời thượng tế nào, ông Đa-vít vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” ? (Mc 2,23-26)
- Thượng tế A-bi-a-tha.

75. Theo Tin mừng thánh Gio-an, dấu lạ đầu tiên Chúa Giê-su đã làm tại đâu ? (Ga 2,1-10)
- Ca-na.

76. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Chúa Giê-su trong cuộc hiển dung của Người tên là gì ? (Mt 17,1-8 ; Mc 9,2-8 ; Lc 9,28 -36)
- Mô-sê

77. Trong trình thuật Tin tưởng vào Chúa quan phòng, Chúa Giê-su so sánh sự vinh hoa của ai với hoa huệ ? (Mt 6,25-34 ; x. Lc 12,22-31)
-  Sa-lo-mon

78. Trình thuật Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi là của thánh sử nào ? (Mt 2,1-12).
- Thánh sử Mát-thêu

79. “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” Đây là lời của ai ? (Ga 11,27)
- Cô Mát-ta.

80. “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”. Câu này là của thánh sử nào ?( Ga 1,29)
- Thánh sử Gio-an.

81. Dụ ngôn người cha nhân hậu là của thánh sử nào ? (Lc 15,11-32)
-  Thánh sử Lu-ca.

82. Người đàn bà bị băng huyết được Chúa Giê-su cứu chữa đã mắc bệnh bao nhiêu năm ? (Mt 9,20)
- 12 năm.

83. Tin mừng nào không nhắc đến Dấu lạ ngôn sứ Giô-na ?(x.Mt 12,38-42 ; Mc 8,11-12 ; Lc 11,29-32)
- Tin mừng thánh Gio-an.

84. Trong trình thuật Chúa Giê-su làm cho bánh hoá nhiều lần thứ hai, sau khi dân chúng ăn uống no nê, người ta thu lại được bao nhiêu thúng đầy ? (Mc 8,1-10 ; Mt 15,32-39)
- 7 thúng đầy.

85. Một trong Mười người phong hủi được khỏi bệnh quay trở lại tạ ơn Chúa Giê-su và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, là người miền nào ? (Lc 17,11-18)
- Miền Sa-ma-ri

86. Bài tường thuật Tám mối Phúc là của thánh sử nào ?(Mt 5,1-12).
- Thánh sử Mát-thêu.

87. Chúa Giê-su loan báo bao nhiêu lần Cuộc Thương Khó của ngài ?(Mt 16,21-23 ; Lc 9,22 và Mt 17,22-23 ; Lc 9,43b-45 )
- 3 lần.

88. “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !” Khi nghe những lời này, người Do thái đã làm gì Chúa Giêsu ? (Ga 8,58-59)
- Lượm đá ném Chúa Giê-su.

89. Thánh sử nào không nhắc tới việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể ? (x.Mt 26,26-29 ; Mc 14,22-25 ; Lc 22,19-20 ; ICo 11,2 -25)
- Thánh sử Gio-an.

90. Chúa Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy để dạy các ông việc gì ? (Lc 18,1)
- Phải cầu nguyện luôn.

91. Chúa Giê-su sinh ra dưới thời ai làm tổng trấn xứ Xy-ri ? (Lc 2,1-20)
- Tổng trấn Qui-ri-ni-ô.

92. Bảng gia phả của Chúa Giê-su theo thánh Mát-thêu : Ông nội của Chúa Giê-su tên là gì ? (Mt 1,16)
- Ông Gia-cóp.

93. “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đây là lời của ai ? (Lc 19,8)
- Ông Da-kêu.

94. “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?” Lời này là của ai ? (Ga 7,51)
- Ông Ni-cô-đê-mô.

95. Trong Dụ ngôn thợ làm vườn nho, người làm giờ thứ mười một lãnh được bao nhiêu quan tiền ? (Mt 20,1-15)
- Một quan tiền.

96. “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Câu này kết thúc Tin mừng nào ? (Mt 28,18-20)
- Tin mừng Mát-thêu.

97. Trình thuật Chúa Giê-su chịu phép cắt bì là của thánh sử nào ? (Lc 2,21)
- Thánh sử Lu-ca.

98. Chúa Giê-su ở lại Đền thờ Giê-ru-sa-lem sau khi mừng lễ Vượt Qua lúc ngài bao nhiêu tuổi ? (Lc 2,42).
- 12 tuổi

99. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” Đây là câu của thánh sử nào ? (Mt 5,27-28)
- Thánh sử Mát-thêu.

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 22751

Sunday, 25/02/2018 22:10

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk