THI GIÁO LÝ GIÁO LÝ SINH 2018

THI GIÁO LÝ
NGÀY TĨNH HUẤN GIÁO LÝ SINH 2018

Gb. Nguyễn Thái Hùng

I. LỆNH LÊN ĐƯỜNG

Cause Or Effect Essay, Where To Buy Essay Online, How To Make A Power Point Presentation, Owl Paraphrasing, Assignment Uk, esl essay, Best Homework Help Websites, College Scholarships Essay, Research Papers On Cyber Security, Good thesis statements for research papers

Gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm chung cho 8 đội :
+ Mỗi câu đúng được 20 điểm.
+ Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời. Trả lời bằng bảng viết.


01.
Bổn mạng của giáo phận Ban Mê Thuột là : (24)

          a. Các Thánh Nam Nữ
          b. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Đúng)
          c. Các Thánh Anh Hài Tử Đạo
          d. Thánh Phêrô tông đồ

02. Khẩu hiệu của Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản là : (30)
          a. “Đạt tới người mới”
          b. “Thiên Chúa giàu lòng thương xót”
          c. “Trong tinh thần và chân lý”
          d. "Hãy bước theo Thần Khí"(Đúng)

03. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong là : (33)
a. Bà Anê Lê Thị Thành                
b. Thầy Anrê Phú Yên (Đúng)
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh           
d. Anh Phanxicô

04. Đức Giáo Hoàng đã tuyên thánh các vị chứng nhân đức tin của Giáo Hội VN là :
a. ĐGH Alexandrô VII                  
b. ĐGH Gioan XXIII
c. ĐGH Phanxicô                           
d. ĐGH Gioan Phaolô II (Đúng)

05. Khi đến truyền giáo tại Việt Nam, các vị thừa sai quan tâm đến : (66)
a. Học ngôn ngữ Việt
b. Phong tục dân Việt
c. Giảng đạo bằng tiếng Việt
d. Cả a, b và c đúng. (Đúng)

06. Đức Giáo Hoàng đã thiết lập Giáo Phận Đàng Trong và Giáo phận Đàng Ngoài ở Việt nam là : (71)
a. ĐGH Alexandrô VII (Đúng)                      
b. ĐGH Gioan XXIII
c. ĐGH ĐGH Gioan Phaolô II                         
d. ĐGH Bênêdictô XVI

07. Đức Giáo hoàng đã thiết lập Hàng Giáo Phẩm VN là : (91)
a. ĐGH Alexandrô VII                            
b. ĐGH Gioan XXIII (Đúng)
c. ĐGH Piô XII                              
d. ĐGH Gioan Phalô II

08. Chủ đề Mục vụ gia đình  năm 2017 – 2018 : (119)
a. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.
b. Đồng hành với các gia đình trẻ. (Đúng)
c. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.
d. Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi.

09. Cộng đoàn thưở ban đầu luôn sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần, họ đã : (x. Cv 2,42-47 ; 4,32-34) (138)
          a. Chuyên cần học hỏi Lời Chúa
          b. Siêng năng cầu nguyện, tham dự phụng vụ, yêu mến gắn bó với Chúa Giêsu.
          c. Yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau và hết sức nhiệt thành làm chứng cho Chúa Giêsu.
          d. Cả a, b và c đúng. (Đúng)

10. “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” (14,15) được trích trong sách Tin mừng : (146)
          a. Tin mừng Mátthêu
          b. Tin mừng Máccô
          c. Tin mừng Luca
          d. Tin mừng Gioan (Đúng)


II. CÙNG ĐỒNG HÀNH
Gồm 16 câu hỏi dành cho 8 giáo hạt.
+ Mỗi giáo hạt có 2 câu hỏi. Mỗi câu đúng được 20 điểm.
+
Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời.


1a. Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam là ai ?(69)

          -  Ông Đỗ Hưng Viễn.

1b. Tờ báo Công giáo đầu tiên có tên gọi là gì ?(89)
          - Tờ Nam Kỳ địa phận.

++++++++++++++++++++++++

2a. Nhà truyền giáo có nhiều tác phẩm Hán Nôm Công giáo để lại cho hậu thế là ai ?
          -  Giáo Sĩ Girolamo Maiorica.

2b. Hiện nay (2018), Giáo Hội VN có bao nhiêu giáo phận ?(107)
         - 26 giáo phận.

++++++++++++++++++++++++++++

3a. Trong số 117 vị Thánh Tử Ðạo VN, có một chủng sinh. Vị thánh đó tên là gì ?(56)
          - Thánh Tôma Thiện.

3b.  Chủ đề Mục vụ gia đình Năm 2018 – 2019 là gì ?(120)
            -  Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.

++++++++++++++++++++++++++++++

4a. Lễ mừng kính 117 vị Thánh Tử Ðạo VN vào ngày nào ?(50)
          -  Ngày 24 tháng 11.

4b. Chủ tịch HĐGM VN nhiệm kỳ 2016-2019 là ai ?(121)
          -  Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh.

++++++++++++++++++++++++++++

5a. Trong Năm Thánh Giáo phận, toàn thể giáo phận cố gắng chung tay xây dựng một nhà dưỡng lão và một cô nhi viện tại giáo xứ nào ?
            - Giáo xứ Mẫu Tâm.

5b. “Vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người” (11,15) được trích trong sách nào ?(143)
           - Sách Khải Huyền.

++++++++++++++++++++++

6a. Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập vào ngày tháng năm nào ?
            - Ngày 22 tháng 6 năm 1967.

6b. “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn” (10,28) được trích trong sách Tin mừng nào ?(144)
          - Tin mừng Mátthêu.

+++++++++++++++++++++++++++

7a. Năm 2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu tín hữu ?(06)
            - Khoảng 445.000 tín hữu.

7b. “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”(12,32) được trích trong sách Tin mừng nào ?(147)
          - Tin mừng Luca.

++++++++++++++++++++++++

8a. Đức Giám mục giáo phận đề nghị cộng đoàn người Kinh cố gắng làm gì với anh chị em đồng bào sắc tộc?(20)
          - Nâng đỡ và đồng hành.

8b. “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (6,27-28) được trích trong sách Tin mừng nào ?(150)
          Tin mừng Luca.

++++++++++++++++++++++

III – QUA SA MẠC
     
Soạn theo ô chữ với 8 câu hàng ngang và 1 câu từ khóa gồm 8 mẫu tự.
+ Mỗi đội được chọn bất kỳ câu hàng ngang nào.
+ Câu trả lời dành cho 8 đội.
+ Mỗi câu đúng được 30 điểm. Câu sai 0 điểm.
+ Câu từ khóa được 60 điểm. Mỗi hàng ngang có 1 mẫu tự của câu từ khóa ở ô tô đậm.
+ Câu từ khóa có thể được giải bất cứ thời điểm nào.
+ Nếu câu từ khóa được giải cuộc thi vẫn tiếp tục cho đến hết câu hàng ngang.
+ Nếu đội nào giải sai câu từ khóa thì dừng cuộc chơi ở phần thi này mà thôi, phần sau vẫn được tiếp tục thi.
+ Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời. Trả lời bằng bảng viết.

Ô Chữ : Những gợi ý

01. Tên của vùng đất đầu tiên ở Việt Nam, Linh Mục Gaspar de S. Cruz đặt chân đến là gì ?(65)
          -  Hà Tiên.

02. Vị vua nào có chỉ dụ truyền khắc 2 chữ “Tả đạo” vào má các tín hữu trung kiên rồi đẩy họ vào những nơi rừng thiêng nước độc ?(40)
            - Tự Đức. 

03. Để bảo toàn sự hiệp nhất, chúng ta phải biết lắng nghe nhau và biết quan tâm đến niềm hạnh phúc của nhau, cách riêng của những anh chị em nghèo khó, đang gặp điều gì trong cuộc sống? (17)
            - Khó khăn.

04. Giáo phận nào được thiết lập vào năm 1967?
           - Ban Mê Thuột

05. Học hỏi về lịch sử của giáo phận và tất cả các giáo xứ, để hiểu được những sự gì và công lao mà các vị tiền nhân đã đổ ra trên mảnh đất này ? (13)
          - Hy sinh

06. Đức Giám mục tiên khởi của Giáo Phận Kontum là ai?(85)
              -  Jannin Phước.

07.  Để giúp anh chị em vượt qua những bất đồng, họ cần khiêm tốn lắng nghe tiếng nói của ai ? (19)
             -  Vị chủ chăn.

08. Ngày nay, Hội Thánh được mời gọi đọc lại những trang nhật ký thuở ban đầu để canh tân niềm tin và tình yêu của mình đối với ai ? (136)
            Chúa Kitô.

Câu từ khóa : HỘI THÁNH

IV – MAU TIẾN BƯỚC

Gồm 16 câu hỏi dành cho 8 giáo hạt.
+ Mỗi giáo hạt có 2 câu hỏi. Mỗi câu đúng được 40 điểm.
+
Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời.


1a. Khẩu hiệu của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai là gì ? (28)
          - “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”.

1b. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi” được trích trong thư nào?(4,10)(152)
          Thư 2 Côrintô.

+++++++++++++++++++++++

2a. Nâng đỡ tinh thần và vật chất, xây dựng cô nhi, nhà dưỡng lão là biểu lộ tấm lòng gì ? (23)
         - Bác ái.

2b.“Đức tin không có hành động là đức tin chết” được trích trong thư nào ? (2,26)(157)
          Thư thánh Giacôbê.
++++++++++++++++++++++++

3a. Vị thánh nữ duy nhất Tử Ðạo tại Việt Nam là ai?(55)
         - Thánh Anê Lê Thị Thành.

3b. Để sống đức tin trước những thách đố trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cần phải làm gì ?(142)
          - Cần gắn bó hơn với Chúa Giêsu, với Lời Chúa và với Hội Thánh.

++++++++++++++++++++++++++

4a. Năm khởi đầu cho Giáo Hội Công Giáo VN thuộc triều đại vua nào ?(63)
              - Vua Lê Trang Tông.

4b. Đừng sợ phải sống niềm tin của mình, dù bị bách hại, vì Đức Kitô đã chiến thắng. Đây là sứ điệp của sách nào ?(140)
              - Sách Khải Huyền.

+++++++++++++++++++++

5a. Hàng Giáo Phẩm VN được thành lập năm nào?(92)
            - Năm 1960.

5b. “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” được trích trong thư nào?(8,28)(151)
          - Thư Rôma.

++++++++++++++++++++++

6a. Tổng Thư ký HĐGM VN nhiệm kỳ 2016-2019 là ai ?(122)
            -  ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

6b. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ?” được trích trong thư nào?(8,35)(153)
           - Thư Rôma.

+++++++++++++++++++++++

7a. Thừa sai I-nê-khu đến giảng đạo tại làng Ninh Cường vào năm nào?(62)
                - Năm 1533.

7b. Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” được trích trong thư nào ? (13,8)(156)
              - Thư Do thái.

++++++++++++++++++++


8a. 117 vị Thánh Tử Ðạo VN được những Đức Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc Chân Phước ?(60)
                  -  Đức Giáo hoàng Piô X, Lêô XIII và Piô XII.

8b. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng !” được trích trong thư nào?(9,16b)(154)
              - Thư 1 Corintô.

+++++++++++++++++++++

V – VÀO ĐẤT HỨA

Có 8 bộ đề thi, mỗi bộ đề gồm 2 câu hỏi.
+ Mỗi câu hỏi đúng được 50 điểm.
+ Có thể chọn ngôi sao hy vọng cho 1 trong 2 câu hỏi thuộc phần này.
+ Nếu trả lời đúng thì được cộng 50 điểm cho ngôi sao hy vọng.
+ Nếu trả lời sai thì trừ 50 điểm cho ngôi sao hy vọng.
+
Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời.


1a.
Lễ Bổn mạng của Gp Ban Mê Thuột được cử hành vào ngày nào ?(25)

         -  Ngày 22.6

1b. Hiện nay Giáo tỉnh Huế có các giáo phận nào ?(97)
         -  Giáo phận Huế, Qui Nhơn, Nha Trang, Kontum, Ðà Nẵng và Ban Mê Thuột.

++++++++++++

2a. Năm 2017, Gp Ban Mê Thuột có bao nhiêu giáo xứ ?(07)
          - 106 giáo xứ.

2b. Vị Hồng y tiên khởi của Giáo Hội VN tên là gì ?(129)
        - Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê.

+++++++++++++

3a. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và công sức của các bậc tiền nhân đã để cho chúng ta điều gì? (12)
           - Truyền thống sống đạo.

3b. Hội Đồng Giám Mục VN đầu tiên họp tại thủ đô Hà Nội đã ra thư chung 1.5.1980 với chủ đề gì ?(111)
          -  “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

++++++++++++++

4a. Các chứng nhân đức tin của Giáo Hội VN được tuyên hiển thánh vào ngày tháng năm nào?(48)
           -  Ngày 19.06.1988.

4b. Đức Giám mục tiên khởi của Giáo Phận Bắc Ðàng Trong (Qui Nhơn) là ai?(79)
          -  GM Cuenot Thể

++++++++++++++

5a. Tác phẩm chữ quốc ngữ đầu tiên được in ấn là của ai ?(68)
             - Giáo sĩ Đắc Lộ.

5b. Sách Khải Huyền viết cho các Kitô hữu đang bị bách hại, gặp nhiều thử thách khó khăn giúp họ điều gì ?(139)
           - Nhẫn nại và tin tưởng trong cơn gian lao.

+++++++++++++++++

6a. ĐGH Alexandrô VII đặt ai cai quản Giáo phận Ðàng Trong? (1659)(73)
            - GM Francois Pallu.
 
6b. Cộng đoàn mẫu mực của Hội Thánh thuở ban đầu biểu lộ những nhân đức nào?(137)
          - Đức tin, đức cậy và đức mến.

+++++++++++++++

7a. Ðức Giám mục tiên khởi của Giáo Hội VN tên là gì ?(87)
             -  ĐGM Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng.

7b. “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”(15,12) được trích trong sách Tin mừng nào ?(148)
          - Tin mừng Gioan.

+++++++++++++++++

8a. ÐGH Gioan XXIII đã thiết lập Hàng Giáo Phẩm VN với những Giáo Tỉnh nào ?(94)
              - Giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sàigòn.

8b. “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”(16,33) được trích trong Tin mừng nào ?(160)
          - Tin mừng Gioan.

+++++++++++++++++++++

                                                   Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.

Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23222

Monday, 18/02/2019 11:48

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk