Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười Một

Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười Một

Tháng Mười Một, Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45).

Continue Reading

 Print  Email

NÉN HƯƠNG DÂNG THẦY

NÉN HƯƠNG DÂNG THẦY

(Kỷ niệm 10 năm lễ giỗ cha Giám đốc Augustino Nguyễn Văn Tra).

Cha Augustino Nguyễn Văn Tra, Giám đốc tiên khởi của Chủng viện Lê Bảo Tịnh, Người có một niềm tin yêu vào Mẹ Maria. Cả một đời hết mình chăm lo cho Chủng viện... Ngài là tấm gương sáng của những môn sinh Lê Bảo Tịnh. Chúng con xin thắp nén hương trong ngày Lễ Giỗ của người thầy kính yêu.

Continue Reading

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 27023

Thursday, 14/11/2019 16:06

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk