GB. Hà Văn Ánh

GB. Hà Văn Ánh

 

Ngày sinh: 22.04.1954

Ngày thụ phong Linh mục: 03.12.1993

Chức vụ: Quản xứ Hòa Tiến

Nơi làm việc: GIÁO XỨ HÒA TIẾN

Địa chỉ: huyện Đak Song, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0651.3776 648 - 0902 983 454

Do My Online Homework, How To Write Proposal For Research, Alabama Live Homework Help, online assignment planner, Order Of An Essay, What Is A Good Essay Writing Service, value of education essay, What Is The Best Paper Writing Service, Research Paper Services Cheap, Mla Research Paper Cover Page
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu thêm: 

- 1993: Phó xứ Phúc Lộc

- 1996: Quản xứ Nam Thiên

- 2013: dưỡng bệnh tại TGM

- 3.2014: Quản xứ Hòa Tiến - Giáo hạt Gia Nghĩa

 Print