Giuse Nguyễn Kim Đặng

Giuse Nguyễn Kim Đặng

 

Ngày sinh:

Ngày thụ phong Linh mục: 20.12.1992

Chức vụ:

Địa chỉ: USA

Điện thoại:                    


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu thêm: 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 20998

Friday, 24/11/2017 16:04

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk