Giuse Nguyễn Ý Định

Giuse Nguyễn Ý Định

 

Ngày sinh:

Ngày thụ phong Linh mục: 22.9.1994

Chức vụ: Linh mục Quản xứ

Địa chỉ: Đồng Nai - Xuân Lộc

Điện thoại: 

                  

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu thêm: 

Mục vụ tại Giáo phận Xuân Lộc.

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23794

Thursday, 18/07/2019 05:31

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk