Bùi Quang Thành

Bùi Quang Thành

 

Ngày sinh: 01.01.1958

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ: Giáo xứ Phúc Bình, GP. Banmêthuột

Điện thoại:  0905 198 883

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phu nhân:

Trần Thị Thanh Loan

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Điện thoại:  0935 011 540

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Vô Nhiễm

- HĐGX Phúc Bình

- Kỷ niệm hôn phối: 01.01.1989

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26268

Friday, 18/10/2019 18:52

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk