Buy Custom Essays, cbt homework sheets, Paper Cheap, their eyes were watching god analysis essay, I Need An Essay Written For Me, property assign, Paraphrasing Helper, Buy A Term Paper Online, What Is Dissertations, Trifles Essay

Giuse Vũ Đức Thuần

Giuse Vũ Đức Thuần

 

Ngày sinh: 15.8.1958

Nơi sinh: xã Lạc Giao, Banmêthuột, Darlac

Quê quán: Hải Dương

Địa chỉ: Giáo xứ Hưng Đạo, GP. Banmêthuột

Điện thoại:  0162 7365 035

Email:

Về Nhà Cha: lúc 4 giờ sáng thứ Sáu ngày 10.8.2018

Thánh lễ an táng vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai ngày 13.8.2018

An nghỉ tại Nghĩa trang Giáo xứ Hưng Đạo

 

Phu nhân: Maria Phạm Thị Thi

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Điện thoại: 

 

Các con: 

-

-

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Vô Nhiễm

 

 

 Print