Phêrô Nguyễn Tôn Hoàn

Phêrô Nguyễn Tôn Hoàn

 

Ngày sinh: 12.6.195?

Nơi sinh:

Ngày thụ phong Linh mục: 01.6.1991

Địa chỉ: Canada

Điện thoại: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Vô Nhiễm

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26268

Friday, 18/10/2019 18:10

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk