Dom. Phạm Sỹ Hiện

Dom. Phạm Sỹ Hiện

 

Ngày sinh: 25.12.1958

Nơi sinh:

Thụ phong linh mục ngày: 24.8.1995

Chức vụ: Linh mục Quản xứ

Địa chỉ: Giáo xứ Kim Châu, GP.BMT

Điện thoại:  0977 603 190

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy8172 + '\' rel="alternate">'+addy_text8172+'<\/a>'; //-->

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Giuse

- Lm. Quản hạt Hạt Giang Sơn

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26268

Friday, 18/10/2019 18:35

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk