Giuse Nguyễn Văn Khánh

Giuse Nguyễn Văn Khánh

 

Ngày sinh: 20.5.1957

Nơi sinh:

Thụ phong linh mục ngày: 03.12.1993

Chức vụ: Linh mục Quản xứ

Địa chỉ: Giáo xứ Gia Nghĩa, GP.BMT

Điện thoại:  0918. 848 985

Simple Research Paper, how to write a really good essay, Adoption Research Papers, best creative writing websites, Groundhog Writing Paper, an argument essay, I Need Help Writing A Descriptive Essay, development essay writing, Hsc Essay Writing, Nature Vs Nurture Essays
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Giuse

- Lm. Quản hạt Giáo hạt Gia Nghĩa

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23376

Monday, 24/06/2019 19:02

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk