Francis Trần Phương (Trần Văn Loan)

Francis Trần Phương (Trần Văn Loan)

 

Ngày sinh: 20.7.1957

Nơi sinh:

Thụ phong linh mục ngày: 01.7.1995

Chức vụ: Linh mục

Địa chỉ: Australia

Điện thoại: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Giuse

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26268

Friday, 18/10/2019 18:21

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk