Giacôbê Phạm Xuân Lương

Giacôbê Phạm Xuân Lương

 

Ngày sinh: 05.10.1958

Nơi sinh:

Thụ phong linh mục ngày: 24.8.1995

Chức vụ: Linh mục Quản xứ

Địa chỉ: Giáo xứ Nam Thiên, GP.BMT

Điện thoại:  0905.575 355

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Giuse

 Print