Online casino cash games, The best online casino sites, No deposit casino bonus codes royal sand, Topaze online casino review, Cara menang judi online live casino, Best online casino texas, Bet online casino download, Australian online casino, Best online casino with no verification, 100 best online casino

Phaolô Nguyễn Công Minh (Rip)

Phaolô Nguyễn Công Minh (Rip)

 

Ngày sinh: 09.12.1958

Nơi sinh:

Thụ phong linh mục ngày: 24.8.1995

Về Nhà Cha ngày: 01.8.2013

Nghề nghiệp:

Yên nghỉ tại: Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hương, GP.BMT

 

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Giuse

- THÁNH LỄ AN TÁNG CỐ LINH MỤC PHAOLÔ NGUYỄN CÔNG MINH

VIDEO: Thánh Lễ an táng cha Phaolô Nguyễn Công Minh

 

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 20947

Thursday, 19/10/2017 16:05

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk