Nguyễn Văn Tú

Nguyễn Văn Tú

 

Ngày sinh: 14.3.1957

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ: Giáo xứ Phước Bình, GP. Banmêthuột

Điện thoại:  0944 666 303

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phu nhân:

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Điện thoại: 

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Giuse

- Chủ tịch HĐGX Phước Bình, GP. Banmêthuột.

 Print