Casino online games in india, English harbour casino games download, Grandwest casino online gambling, Free fun casino games online, Legal gambling online casino, Best new casino online for us players, Best online casino sites usa, Best online casino sites usa, Mobile casino bonus, Free real online casino

Đinh Ngọc Châu

Phêrô Đinh Ngọc Châu

 

Ngày sinh: 14.11.1957

Nơi sinh: Gx. Giang Sơn (Kim Châu Phát)

Nghề nghiệp: Nông

Địa chỉ: Giáo xứ Giang Sơn, GP.BMT (thôn Giang Sơn, xã Hòa Hiệp, Cư Kuin, Đắk Lắk)

Điện thoại:  0988 071 075

Email:

Website:

 

Phu nhân: Maria Lê Thị Phượng

 

Ngày sinh: 1957

Nơi sinh: Gx. Giang Sơn (Kim Châu Phát)

Nghề nghiệp: Nông

Điện thoại: 

 

Các con:

- Đinh Duy Phương

- Đinh Vĩnh Cường

- Nữ tu Đinh Thị Nhiệm

- Nữ tu Đinh Thị Thái Hiền

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

- Chủ tịch HĐGX Giang Sơn

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 20998

Friday, 24/11/2017 16:11

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk