Sentiment Analysis Research Papers, midlothian homework online, Media Violence Essay, essay research paper, Online Creative Writing Groups, transfer essay common app, Narrative essay help, creative writing fiction, Essay Vs Research Paper, Quality Custom Essay

Đinh Ngọc Châu

Phêrô Đinh Ngọc Châu

 

Ngày sinh: 14.11.1957

Nơi sinh: Gx. Giang Sơn (Kim Châu Phát)

Nghề nghiệp: Nông

Địa chỉ: Giáo xứ Giang Sơn, GP.BMT (thôn Giang Sơn, xã Hòa Hiệp, Cư Kuin, Đắk Lắk)

Điện thoại:  0988 071 075

Email:

Website:

 

Phu nhân: Maria Lê Thị Phượng

 

Ngày sinh: 1957

Nơi sinh: Gx. Giang Sơn (Kim Châu Phát)

Nghề nghiệp: Nông

Điện thoại: 

 

Các con:

- Đinh Duy Phương

- Đinh Vĩnh Cường

- Nữ tu Đinh Thị Nhiệm

- Nữ tu Đinh Thị Thái Hiền

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

- Chủ tịch HĐGX Giang Sơn

 

 Print