Micae Nguyễn Ngọc Chi

Micae Nguyễn Ngọc Chi

 

Ngày sinh: 27.10.1957

Nơi sinh: Ban Mê Thuột

Nghề nghiệp:

Địa chỉ: 226/43/22 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Gò Vấp, Saigon

Điện thoại:  0935.114.066

Email:

Website:

 

Phu nhân: Maria Vũ Thị Nhiên

 

Ngày sinh: 13.6.1961

Nơi sinh: Ban Mê Thuột

Nghề nghiệp: Nội trợ

Điện thoại: 

 

Các con:

- Maria Nguyễn Thị Minh Hòa

- Maria Nguyễn Thị Minh Hạnh

- Têrêxa Nguyễn Thị Minh Phương

- Maria Nguyễn Thị Phương Ngọc

- Maria Nguyễn Thị Minh Thuận

- Maria Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

 Print