Nguyễn Công Chính

Giuse Nguyễn Công Chính

 

Ngày sinh: 25.7.1958

Nơi sinh: Giáo xứ Kim Châu (Kim Châu, Dray Bhăng, Cư Kuin, Đắk Lắk)

Nghề nghiệp: Nông

Địa chỉ: Giáo xứ Mỹ Thạch, GP. Kontum (Mỹ Thạch I, TT. Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai)

Điện thoại:  0939 184 706

Writing An Autobiographical Essay, high school creative writing, Anthropology Research Paper, art homework help, Online Paper Writing Services, Accounting and finance dissertation, Write My History Essay, buy essays papers, Best Essay Writing Help, tvo homework zone
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Phu nhân: Đỗ Thị Thúy Hường

 

Ngày sinh: 1960

Nơi sinh: Giáo xứ Đông Sơn (Đông Sơn, Hòa Hiệp, Cư Kuin, Đắk Lắk)

Nghề nghiệp: Nông

Điện thoại: 

 

Các con:

- Nguyễn Đỗ Kim Châu

- Nguyễn Đức Toàn

- Nguyễn Nam Khương

- Nguyễn Nam Kha

-Nguyễn Thị Quỳnh Mai

- Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

 Print