Giuse Nguyễn Văn Hạnh

 

Giuse Nguyễn Văn Hạnh

 

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: Bình Định

Nghề nghiệp: Nông

Địa chỉ: Giáo xứ Kim Phát, GP.BMT

Điện thoại:  01222.470.288

Virgin casino bonus code, Borgata casino online bonus code, Casino game online no download, Online casino roulette gewinnen, Australian online casinos paypal, Mobile casino dundee, Casino games online free play slot, Best online casino texas ultimate, USA online casino no deposit bonuses, Best online casinos games

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Phu nhân: Maria Hà Thị Vui


Ngày sinh: 1960

Nơi sinh: Kim Phát, Ban Mê Thuột

Nghề nghiệp: Nông

Điện thoại: 0905.64.663

 

Các con:

- Maria Nguyễn Thị Hoàng Oanh

- Têrêxa Nguyễn Thị Bích Dung

- Maria Nguyễn Thị Thảo Tuyền

- Têrêxa Nguyễn Hà Kiều Duyên

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

- Phụ trách Giáo lý Hôn nhân và Tân tòng Gx. Kim Phát

 

 Print