Giuse Nguyễn Văn Hạnh

 

Giuse Nguyễn Văn Hạnh

 

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: Bình Định

Nghề nghiệp: Nông

Địa chỉ: Giáo xứ Kim Phát, GP.BMT

Điện thoại:  01222.470.288

How To Write An Essay Online, Thoreau essays, writing a synthesis paper, Essay on racism in america, Creative writing colleges in new york, Writing A Narrative Essay, Language acquisition research paper, A Doll House Essay, Research Paper Methodology, research paper on green marketing
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Phu nhân: Maria Hà Thị Vui


Ngày sinh: 1960

Nơi sinh: Kim Phát, Ban Mê Thuột

Nghề nghiệp: Nông

Điện thoại: 0905.64.663

 

Các con:

- Maria Nguyễn Thị Hoàng Oanh

- Têrêxa Nguyễn Thị Bích Dung

- Maria Nguyễn Thị Thảo Tuyền

- Têrêxa Nguyễn Hà Kiều Duyên

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

- Phụ trách Giáo lý Hôn nhân và Tân tòng Gx. Kim Phát

 

 Print