Giuse Nguyễn Văn Hằng

Giuse Nguyễn Văn Hằng

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ: Giáo xứ Quỳnh Ngọc, GP.BMT

Điện thoại:  0915 814 900

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Phu nhân:

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Điện thoại: 

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

 Print