Giuse Nguyễn Quốc Loan

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Loan

 

Ngày sinh: 29.12.1959

Nơi sinh: Quận Buôn Hô, tỉnh Đắc Lắc

Thụ phong Linh mục: 12.3.1998

Chức vụ: Linh mục Quản xứ

Địa chỉ: Giáo xứ Thuận Hiếu, GP.BMT

Điện thoại:  0905 536 167

how to write journal paper, Essay On Slavery, colorado state university mfa creative writing, Online ma creative writing, Hypothesis Of A Research Paper, business law homework help, Business School Essay Editing Service, Descriptive essay thesis statement, Book Review Writers, Custom Thesis Writing Services
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Mục vụ:

- 1998-1999: Phó xứ Kim Châu

- 2000-2011: Quản xứ Kim Châu

- 2011-2016: Quản xứ Chi Lăng

- 25.10.2016...: Quản xứ Thuận Hiếu

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

- Lm. Quản hạt Giáo hạt Mẫu Tâm (2011-2016)

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23338

Saturday, 25/05/2019 05:58

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk