Phêrô Bùi Xuân Mỹ

Phêrô Bùi Xuân Mỹ

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Thụ phong Linh mục: 01.01.1994

Chức vụ: Linh mục

Địa chỉ: Australia

Điện thoại: 

Email:

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin


 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 21463

Sunday, 17/12/2017 14:54

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk