GB. Nguyễn Đình San (Rip)

GB. Nguyễn Đình San (Rip)

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Về Nhà Cha ngày: 28.10.2002

Thụ phong Linh mục: 24.8.1995

Chức vụ: Linh mục

Địa chỉ:

Điện thoại: 

Email:

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23794

Thursday, 18/07/2019 05:33

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk