Besten online casino spiele, Casino online spil nu med, Dansk spil, Danske casino online, EuropaCasino, Gratis spelen, Roulette spil, Slot maschiene, Speel gratis poker, Spiele online casino

GB. Nguyễn Đình San (Rip)

GB. Nguyễn Đình San (Rip)

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Về Nhà Cha ngày: 28.10.2002

Thụ phong Linh mục: 24.8.1995

Chức vụ: Linh mục

Địa chỉ:

Điện thoại: 

Email:

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 20682

Thursday, 30/03/2017 21:27

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk