Online casino bonus slots play, Slots jungle casino bonus codes 2017, Online gambling legal new zealand, Mobile casino with no deposit bonus, Live online casinos USA, Microgaming casino deposit bonuses, Usa online free spins casino bonus no deposit, Us mobile casinos, Top 10 online gambling sites, Top online casino bonuss

Phan Quốc Sử

GB. Phan Quốc Sử

 

Ngày sinh: 16.12.1959

Nơi sinh: Vinh Hòa

Nghề nghiệp: Nông

Địa chỉ: Giáo xứ Vinh Hòa, GP.BMT

Điện thoại:  01218 104 372

Email:

Website:

 

Phu nhân: Maria Trần Thị Kiều Loan

 

Ngày sinh: 04.6.1967

Nơi sinh: Vinh Hòa

Nghề nghiệp: Nông

Điện thoại: 

 

Các con:

- Augustinô Phan Công Vĩnh

- Stephanô Phan Công Trứ

- Augustinô Phan Mạnh Trí

 

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 20947

Thursday, 19/10/2017 16:10

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk