Phan Quốc Sử

GB. Phan Quốc Sử

 

Ngày sinh: 16.12.1959

Nơi sinh: Vinh Hòa

Nghề nghiệp: Nông

Địa chỉ: Giáo xứ Vinh Hòa, GP.BMT

Điện thoại:  01218 104 372

Email:

Website:

 

Phu nhân: Maria Trần Thị Kiều Loan

 

Ngày sinh: 04.6.1967

Nơi sinh: Vinh Hòa

Nghề nghiệp: Nông

Điện thoại: 

 

Các con:

- Augustinô Phan Công Vĩnh

- Stephanô Phan Công Trứ

- Augustinô Phan Mạnh Trí

 

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26957

Tuesday, 12/11/2019 13:03

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk