Giuse Nguyễn Mạnh Cường

Giuse Nguyễn Mạnh Cường

 

Ngày sinh: 24.4.1959

Nơi sinh: Ban Mê Thuột

Nghề nghiệp: Nông

Địa chỉ: Số nhà 100, thôn Lô 13, xã Dray Bhăng, Cư kuin, Đăk Lăk

Điện thoại: 

Email:

 

Phu nhân: Maria Mai Thị Ngọc Lan

 

Ngày sinh: 28.8.1965

Nơi sinh: Sài Gòn

Nghề nghiệp: Nông

Điện thoại:  0164.6074.995

Email:

 

Tên các con: 

- Nguyễn Trung Đông

- Nguyễn Trường Chinh

- Nguyễn Bá Tòng

- Nguyễn Hoàng Đan

- Nguyễn Thục Loan Ca 

 

 

Giới thiệu thêm: 

 

- Lớp Phanxicô

 

 

 Print