GB. Đặng Kim Hoàng

Tôma Thiện - Gioan Baotixita Đặng Kim Hoàng

 

Ngày sinh: 12.12.1960

Nơi sinh: Đak Lak - Việt Nam

Thụ phong Linh mục: 12.6.1993

Chức vụ: Linh mục

Địa chỉ: USA

Điện thoại: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

Về nhà Cha: lúc 8g30 ngày 07.10.2015

Tại: Tu viện Bênêđictô - Oregon - USA

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Phanxicô

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 27036

Friday, 15/11/2019 04:43

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk