GB. Đặng Kim Hoàng

Tôma Thiện - Gioan Baotixita Đặng Kim Hoàng

 

Ngày sinh: 12.12.1960

Nơi sinh: Đak Lak - Việt Nam

Thụ phong Linh mục: 12.6.1993

Chức vụ: Linh mục

Địa chỉ: USA

Điện thoại: 

Rutgers mfa creative writing, Cheap dissertation writing services uk, baseball research paper, Any Research Proposal, Ethical argument essay, Ways To Start Off An Essay, Creative Writing In Science, sleep deprivation essay, Online Assignment Writing, action research proposal
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

Về nhà Cha: lúc 8g30 ngày 07.10.2015

Tại: Tu viện Bênêđictô - Oregon - USA

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Phanxicô

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23231

Saturday, 23/02/2019 21:47

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk