GB. Nguyễn Đình Lượng

GB. Nguyễn Đình Lượng

 

Ngày sinh: 10.02.1961

Nơi sinh:

Thụ phong Linh mục: 12.3.1998

Chức vụ: Linh mục Quản xứ

Địa chỉ: Quản xứ Quảng Nhiêu, GP.BMT

Điện thoại:  0976 644 744

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Phanxicô

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26268

Friday, 18/10/2019 18:31

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk