GB. Nguyễn Đình Lượng

GB. Nguyễn Đình Lượng

 

Ngày sinh: 10.02.1961

Nơi sinh:

Thụ phong Linh mục: 12.3.1998

Chức vụ: Linh mục Quản xứ

Địa chỉ: Quản xứ Quảng Nhiêu, GP.BMT

Điện thoại:  0976 644 744

Homework Websites, creative writing service, essays in college, Essay Editing Service, creative writing magazine, write creatively, Essays On Homework, databases for research papers, Dissertation Assistance Service, Medical School Personal Statement Writing Service
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Phanxicô

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23376

Monday, 24/06/2019 19:13

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk