Antôn Nguyễn Tri Phương

Antôn Nguyễn Tri Phương

 

Ngày sinh: 15.01.1960

Nơi sinh: Kim Phát, Hòa Hiệp, Cư Kuin

Nghề nghiệp: Buôn Bán

Địa chỉ: Giáo xứ Kim Phát, GP.BMT (Kim Phát, Hòa Hiệp, Cư Kuin)

Điện thoại:  0915.815.528

Email:

 

Phu nhân:Têrêxa Phạm Thị Hiên

 

Ngày sinh: 1963

Nơi sinh: Kim Phát, Hòa Hiệp, Cư Kuin

Nghề nghiệp: Buôn bán

Điện thoại: 

Email:

 

Tên các con: 

- Nguyễn An Bình

- Nguyễn Thị Thục Linh

- Nguyễn Thị Thục Loan

- Nguyễn Thị Thục Uyên

- Nguyễn Viết Minh Phước

- Nguyễn Trọng Khôi

 

 

Giới thiệu thêm: 

 

- Lớp Phanxicô

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26268

Friday, 18/10/2019 17:50

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk