Memoir Writing Assignment, Write My Personal Statement For Me, Operations Management Homework Help, Argumentative Essay Organization, Answers for social studies homework, should homework be banned from schools, the best essay writing, discussion research paper, engineering college essay, Healthy food essay

Antôn Nguyễn Tri Phương

Antôn Nguyễn Tri Phương

 

Ngày sinh: 15.01.1960

Nơi sinh: Kim Phát, Hòa Hiệp, Cư Kuin

Nghề nghiệp: Buôn Bán

Địa chỉ: Giáo xứ Kim Phát, GP.BMT (Kim Phát, Hòa Hiệp, Cư Kuin)

Điện thoại:  0915.815.528

Email:

 

Phu nhân:Têrêxa Phạm Thị Hiên

 

Ngày sinh: 1963

Nơi sinh: Kim Phát, Hòa Hiệp, Cư Kuin

Nghề nghiệp: Buôn bán

Điện thoại: 

Email:

 

Tên các con: 

- Nguyễn An Bình

- Nguyễn Thị Thục Linh

- Nguyễn Thị Thục Loan

- Nguyễn Thị Thục Uyên

- Nguyễn Viết Minh Phước

- Nguyễn Trọng Khôi

 

 

Giới thiệu thêm: 

 

- Lớp Phanxicô

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23376

Monday, 24/06/2019 18:21

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk