Gioan Nguyễn Sơn


Gioan Nguyễn Sơn

 

Ngày sinh: 22.4.1959

Nơi sinh:

Thụ phong Linh mục: 30.11.1995

Chức vụ: Linh mục

Địa chỉ: Chủng viện Lê Bảo Tịnh, GP.BMT

Điện thoại:  0914 055 659

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Phanxicô

- Linh hướng Chủng viện Lê Bảo Tịnh, GP.BMT (2015)

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 22699

Thursday, 22/02/2018 13:36

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk