Gioan Nguyễn Sơn


Gioan Nguyễn Sơn

 

Ngày sinh: 22.4.1959

Nơi sinh: Đăk Nông

Thụ phong Linh mục: 30.11.1995

Chức vụ: Linh mục Linh hướng Chủng viện thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh BMT

Địa chỉ: Chủng viện Lê Bảo Tịnh, GP.BMT (174 Trần Nhật Duật, TP.BMT)

Điện thoại:  0914 055 659

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

 

Mục : vụ

 

1995 - 7.1996: Đặc trách Giáo xứ Xã Đoài

7.1969 - 2014: Quản xứ Quảng Nhiêu

3.2015 - đến nay: Linh hướng Chủng viện thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh BMT

 

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Phanxicô

- Linh hướng Chủng viện Lê Bảo Tịnh, GP.BMT (2015)

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 27450

Friday, 22/11/2019 14:42

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk