GB. Nguyễn Minh Tâm

GB. Nguyễn Minh Tâm

 

Ngày sinh: 25.9.1961

Nơi sinh:

Thụ phong Linh mục: 25.4.1994

Chức vụ: Linh mục Quản xứ

Địa chỉ: Giáo xứ Vinh Hòa, GP.BMT

Điện thoại:  0905 771 105

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Phanxicô

- Trưởng Ban Mục vụ Giáo dân, GP.BMT

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26268

Friday, 18/10/2019 18:38

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk