Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn

Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Ngày sinh: 08.6.1960

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ: USA

Điện thoại: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phu nhân: Têrêxa Nguyễn Thị Kim Trâm

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Điện thoại: 

Email:  

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

- Ca đoàn LBT.

 Print