Ut Quest Homework, Urgent essay writing service, Money can t buy happiness essay, Term paper writer, word assignments, Cornell engineering essay, Corporate Writing Services, movie review essay, communication dissertation, How To Write An Academic Research Proposal

Rémy Bùi Sơn Lâm

Rémy Bùi Sơn Lâm

 

Ngày sinh: 10.10.1958

Nơi sinh: An Giang

Thụ phong Linh mục: 10.10.1992 tại Sydney

Chức vụ: Linh mục

Địa chỉ: Australia

Điện thoại: 

Email:

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

- Mục vụ tại TGP Sydney:

Thụ Phong Linh Mục ngày 10.10.1992 tại Sydney.

Cha Phó St Jerome's Punchbowl 1992-1996.

Cha Phó Mary Immaculate's Bossley Park 1996-2000.

Chánh Xứ St Columba's Leichhardt North 2000-2004.

Chánh Xứ Our Lady of Fatima's Kingsgrove 2004-2011.

Quản Hạt Vùng St George 2006.

Chánh Xứ All Saints' Liverpool 2011-2016.

Quản Hạt Vùng Tây Sydney 2015.

Chánh Xứ St Luke's Revesby 2016.

Tuyên Úy Trưởng-Senior Chaplain CĐCGVN 15.2.2016.

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23302

Thursday, 25/04/2019 16:42

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk