Rémy Bùi Sơn Lâm

Rémy Bùi Sơn Lâm

 

Ngày sinh: 10.10.1958

Nơi sinh: An Giang

Thụ phong Linh mục: 10.10.1992 tại Sydney

Chức vụ: Linh mục

Địa chỉ: Australia

Điện thoại: 

Email:

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

- Mục vụ tại TGP Sydney:

Thụ Phong Linh Mục ngày 10.10.1992 tại Sydney.

Cha Phó St Jerome's Punchbowl 1992-1996.

Cha Phó Mary Immaculate's Bossley Park 1996-2000.

Chánh Xứ St Columba's Leichhardt North 2000-2004.

Chánh Xứ Our Lady of Fatima's Kingsgrove 2004-2011.

Quản Hạt Vùng St George 2006.

Chánh Xứ All Saints' Liverpool 2011-2016.

Quản Hạt Vùng Tây Sydney 2015.

Chánh Xứ St Luke's Revesby 2016.

Tuyên Úy Trưởng-Senior Chaplain CĐCGVN 15.2.2016.

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 27450

Friday, 22/11/2019 14:41

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk