Bùi Văn Thục

 

Bùi Văn Thục

 

Ngày sinh: 15.10.1959

Nơi sinh:

Thụ phong Linh mục: 25.4.1994

Chức vụ: Linh mục Quản xứ Giang Sơn

Địa chỉ: Giáo xứ Giang Sơn, GP.BMT

Điện thoại:  05003.639859

0907.980381

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Phanxicô


 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 27037

Friday, 15/11/2019 04:58

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk