Giuse Hoàng Mạnh Trung (Thưởng)

Giuse Hoàng Mạnh Trung (Thưởng)

 

Ngày sinh: 25.5.1959

Nơi sinh: Long Điền, Phước Bình, Phước Long

Nghề nghiệp:

Địa chỉ: Giáo xứ Long Điền, Phước Long (P. Long Phước, Phước Long, Bình Phước)

Điện thoại:  0982.132.126

Email:

 

Phu nhân: Maria Vũ Thị Ánh

 

Ngày sinh: 04.10.1968

Nơi sinh: Long Điền, Phước Bình, Phước Long

Nghề nghiệp: Nội trợ

Điện thoại: 

Email:

 

Tên các con: 

- Maria Hoàng Thị Bích Hạnh

- Giuse Hoàng Vinh Phước

- Giuse Phaolo Tịnh - Hoàng Vinh Đức

- Giuse Don Bosco - Hoàng Vinh Quang

- Maria Hoàng Mai Bích Thủy

- Giuse Hoàng Vũ Vinh Hiển

 

 

Giới thiệu thêm: 

 

- Lớp Phanxicô

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 27450

Friday, 22/11/2019 14:45

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk