ae tuition homework, Research Paper Terminology, Custom Essays Toronto, essay headers, Argumentative Essay Organization, Uni assignment, marketing assignment, Cheap Writers, creative writing and film studies, brooklyn college creative writing mfa

Giuse Hoàng Mạnh Trung (Thưởng)

Giuse Hoàng Mạnh Trung (Thưởng)

 

Ngày sinh: 25.5.1959

Nơi sinh: Long Điền, Phước Bình, Phước Long

Nghề nghiệp:

Địa chỉ: Giáo xứ Long Điền, Phước Long (P. Long Phước, Phước Long, Bình Phước)

Điện thoại:  0982.132.126

Email:

 

Phu nhân: Maria Vũ Thị Ánh

 

Ngày sinh: 04.10.1968

Nơi sinh: Long Điền, Phước Bình, Phước Long

Nghề nghiệp: Nội trợ

Điện thoại: 

Email:

 

Tên các con: 

- Maria Hoàng Thị Bích Hạnh

- Giuse Hoàng Vinh Phước

- Giuse Phaolo Tịnh - Hoàng Vinh Đức

- Giuse Don Bosco - Hoàng Vinh Quang

- Maria Hoàng Mai Bích Thủy

- Giuse Hoàng Vũ Vinh Hiển

 

 

Giới thiệu thêm: 

 

- Lớp Phanxicô

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23302

Thursday, 25/04/2019 17:02

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk