Giuse Trần Hữu Từ

Giuse Trần Hữu Từ

 

Ngày sinh: 25.7.1959

Nơi sinh: Đăk Lăk

Thụ phong Linh mục: 12.3.1998

Chức vụ: Linh mục Quản xứ Bù Đăng

Địa chỉ: Giáo xứ Bù Đăng, GP.BMT

Điện thoại:  06513.974338

0984.808583

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Mục vụ: 

1989 - 2005: phó xứ Duy Hòa

2005 - 2013: Quản xứ Quỳnh Ngọc

2013 - 2017: Quản xứ Bù Đăng

 

 

Giới thiệu thêm: 

 

- Lớp Phanxicô

 

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 27450

Friday, 22/11/2019 14:41

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk