Giuse Trần Hữu Từ

Giuse Trần Hữu Từ

 

Ngày sinh: 25.7.1959

Nơi sinh:

Thụ phong Linh mục: 12.3.1998

Chức vụ: Linh mục Quản xứ Bù Đăng

Địa chỉ: Giáo xứ Bù Đăng, GP.BMT

Điện thoại:  06513.974338

0984.808583

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Phanxicô

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 22699

Thursday, 22/02/2018 13:26

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk