Cần kiệm và lãng phí

Cần kiệm và lãng phí

how to write a financial analysis paper, mit creative writing, Ethical Considerations Research Proposal, world war 2 homework, Homework Strategies, word assignments, Assignment Essay Help, Essays on the yellow wallpaper, Homework Websites For Students, Creative writing for entertainment
Muốn phát triển, phải cần kiệm, đó là qui luật của muôn đời. Nhìn ra thế giới, gã nhận thấy thiên hạ đã sống qui luật này một cách rất y là nghiêm ngặt và chặt chẽ. Thực vậy, ở bên Mỹ, trong các trường tiểu học, người ta đã dạy cho con nít biết: Muốn có một đồng thì phải bắt đầu từ một xu, còn muốn có một triệu thì phải bắt đầu từ một đồng. Thảo nào mà nước Mỹ luôn đứng đầu sổ trong lãnh vực phát triển kinh tế.

Continue Reading

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23231

Saturday, 23/02/2019 21:49

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk