Bà: MARIA NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, chúng con xin kính báo:

 

 

Bà: MARIA NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Phu nhân Anh Giacôbê Lê Văn Lập (Lớp Saviô)

 

Sinh ngày: 20.7.1969 tại: Bảo Lộc - Lâm Đồng

Đã được Chúa gọi về lúc 00g30 ngày 18.9.2019

Hưởng dương: 50 tuổi

 

Thánh lễ An táng vào lúc 

tại

 

Giờ viếng của Gia đình Lê Bảo Tịnh vào lúc 16g00 Thứ Tư ngày 18.9.2019

tại Tư gia - 35 Trần Hưng Đạo, Phước An, Krông Păk - Giáo xứ Thuận Hiếu, GP.BMT

(do Lớp Saviô phụ trách)

 

Kính xin Đức Cha, Quý Cha Giáo, Quý Cha và Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Bà MARIA.

 Print  Email

Cụ Ông: GIOAN NGUYỄN VINH HIỂN

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, chúng con xin kính báo:

 

 

Cụ Ông: GIOAN NGUYỄN VINH HIỂN

Nhạc phụ Anh Nguyễn Văn Lanh (Lớp Don Bosco)

 

Sinh ngày: 19.4.1935 tại: Hà Nội - Việt Nam

Đã được Chúa gọi về lúc 09g45 ngày 29.8.2019

Tại: Richmond, VA

Hưởng thọ: 84 tuổi

 

Thánh lễ An táng vào lúc 09g30 thứ Hai, ngày 02.9.2019

tại Nhà thờ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Richmond, VA

 

Kính xin Đức Cha, Quý Cha Giáo, Quý Cha và Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cụ ông GIOAN.

 Print  Email

Cụ bà: TÊRÊXA NGUYỄN THỊ MẦU

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, chúng con xin kính báo:

 

 

Cụ bà: TÊRÊXA NGUYỄN THỊ MẦU

Thân mẫu Anh Phạm Tuấn Ngọc (Lớp Truyền Tin)

 

Sinh ngày: 02.3.1933 tại: Kim Sơn - Ninh Bình

Đã được Chúa gọi về lúc 11g30 ngày 13.7.2019

Hưởng thọ: 86 tuổi

 

Thánh lễ An táng vào lúc 04g45 thứ Ba, ngày 16.7.2019

tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh, GP.BMT

 

Giờ viếng của Gia đình Lê Bảo Tịnh vào lúc 17g00 Thứ Hai ngày 15.7.2019

tại Tư gia - 130 Y Ngông, TP.BMT - Giáo xứ Thánh Linh, GP.BMT

(do Lớp Truyền Tin và Miền Ban Mê Thuột phụ trách)

 

Kính xin Đức Cha, Quý Cha Giáo, Quý Cha và Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cụ bà TÊRÊXA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Print  Email

Cháu: GIUSE NGUYỄN HỮU LUẬT

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, chúng con xin kính báo:

 

Cháu: GIUSE NGUYỄN HỮU LUẬT

Con trai anh Nguyễn Hữu Tuyến (Lớp Saviô)

 

Sinh ngày 18.11.1986

Đã được Chúa gọi về lúc 19g30 ngày 05.7.2019

Tại: Tư gia - Gx Chi Lăng, GP.BMT

Hưởng dương: 33 tuổi

 

Thánh lễ An táng vào lúc 04g45 thứ Hai, ngày 08.7.2019

tại Thánh đường Giáo xứ Chi Lăng, GP.BMT

 

Giờ viếng của Gia đình Lê Bảo Tịnh vào lúc ...

 

Kính xin Đức Cha, Quý Cha Giáo, Quý Cha và Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cháu Giuse.

 Print  Email

Bà cố: ANNA ĐINH THỊ CÁT

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, chúng con xin kính báo:

 

Bà cố: ANNA ĐINH THỊ CÁT

Thân mẫu Cha Giuse Trần Ngọc Cầu (Lớp Truyền Tin)

 

Sinh năm: 1925 tại: Giáo xứ Xuân Mỹ, Giáo phận Vinh - Nghệ An

Đã được Chúa gọi về lúc 20g00 ngày 28.6.2019

Hưởng thọ: 94 tuổi

 

Thánh lễ An táng vào lúc 08g30 thứ Hai, ngày 01.7.2019

tại Thánh đường Giáo xứ Vinh An, GP.BMT

 

Giờ viếng của Gia đình Lê Bảo Tịnh vào lúc 16g00 Chúa Nhật ngày 30.6.2019

tại Tư gia - Giáo họ Mỹ Yên, Giáo xứ Vinh An, GP.BMT

(do Lớp Truyền Tin và Miền Đak Mil phụ trách)

 

Kính xin Đức Cha, Quý Cha Giáo, Quý Cha và Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố ANNA.
 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 27023

Thursday, 14/11/2019 16:04

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk