Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


VHTK CHÚA NHẬT 25 TN B

"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy"
VHTK CHÚA NHẬT 25 TN B
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 25 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 9,30-37


Tải về file DPF VHTK CN 25 TNB tại đây

TIN MỪNG


30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."
 
30 They left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it.
31 He was teaching his disciples and telling them, "The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death he will rise."
32 But they did not understand the saying, and they were afraid to question him.
33 They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, "What were you arguing about on the way?"
34 But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest.
35 Then he sat down, called the Twelve, and said to them, "If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all."
36 Taking a child he placed it in their midst, and putting his arms around it he said to them,37 "Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the one who sent me."


I. HÌNH TÔ MÀU
 

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 9,36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Khi băng qua miền Galilê, Đức Giêsu dạy các môn đệ điều gì? (Mc 9,31)
a. “Ta là bánh trường sinh”.
b. “Anh em hãy yêu thương nhau”.
c. “Ai là anh em tôi”.
d. “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời…”.

02. Đức Giêsu dạy Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người và ba ngày sau, Người sẽ thế nào? (Mc 9,31)
a. Được chôn cất trong mồ.
b. Sống lại.
d. Hiện ra với các phụ nữ.
d. An ủi các môn đệ.

03. Đâu là điều các môn đệ bàn tán dọc đường? (Mc 9,34)
a. Ai là người lớn hơn cả.
b. Cái chết của Đức Giêsu.
c. Sự đau khổ mà Đức Giêsu phải chịu.
d. Bánh trường sinh mà Đức Giêsu đã dạy.

04. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm gì? (Mc 9,35)
a. Làm người chỉ huy.
b. Làm người phục vụ mọi người.
c. Làm người rốt hết.
d. Chỉ có b và c đúng.

05. Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp ai? (Mc 9,37)
a. Người nghèo.
b. Thầy.
c. Vị ngôn sứ của Thiên Chúa.
d. Mọi người.
 
III. Ô CHỮ
 

Những gợi ý
01. Khi Con Người bị nộp vào tay người đời, họ sẽ làm gì Người? (Mc 9,31)

02. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người thế nào? (Mc 9,35)

03. Ai đã hỏi các môn đệ dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy? (Mc 9,33)

04. Ai sẽ bị nộp vào tay người đời và bị họ giết chết? (Mc 9, 31)

05. Dọc đường các môn đệ cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả, nhưng khi Đức Giêsu hỏi họ, các ông đã có thái độ gì? (Mc 9,34)

06. Đức Giêsu dạy Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau, người sẽ thế nào? (Mc 9,31)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy"
Tin Mừng thánh Máccô 9, 37
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 25 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 9,30-37
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Đức Giêsu và trẻ em
* Câu Tin Mừng thánh Máccô 9,36
"Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó."

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời…” (Mc 9,31)
02. b. Sống lại (Mc 9,31)
03. a. Ai là người lớn hơn cả (Mc 9,34)
04. d. Chỉ có b và c đúng (Mc 9,35)
05. b. Thầy (Mc 9,37)

III. Ô CHỮ

01. Giết chết (Mc 9,31)
02. Rốt hết (Mc 9,35)
03. Đức Giêsu (Mc 9,33)
04. Con Người (Mc 9, 31)
05. Làm thinh (Mc 9,34)
06. Sống lại  (Mc 9,31)

Hàng dọc : TRẺ NHỎ

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây