Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Thứ hai - 21/02/2022 17:50 |   885
“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9, 40)

23/02/2022

THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN
Thánh Polycarpô, Giám mục tử đạo

 

t4 t7 TNC

Mc 9, 38-40

CHẤP NHẬN LẪN NHAU

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9, 40)

Suy niệm: Ông Gioan này đúng là “con thiên lôi” (x. Mc 3,17), khi thấy có người không thuộc nhóm của mình mà lại dám trừ quỷ thì khó chịu và xin Chúa cấm người ấy. Chúa chẳng những không cấm, mà còn dạy các môn đệ bài học bao dung, chấp nhận lẫn nhau: Một người có thể không đi theo Chúa, thậm chí không ở trong Giáo Hội, nhưng nếu không minh nhiên chống đối Chúa, thì phải kể là họ thuận với Chúa. Độc quyền, háo thắng, coi mình là đúng và nhất… dễ là khuynh hướng của con người. Vì thế mà có những âm mưu loại trừ nhau, tiêu diệt đối phương, dành quyền bá chủ, độc tài thống trị…, thậm chí đưa đến chiến tranh! Người môn đệ còn phải học nhiều tấm gương bao dung, hiền lành, khiêm nhường của Chúa.

Mời Bạn: Bạn xét coi mình, nhóm hay hội của mình có khuynh hướng độc quyền, thống trị, coi mình là nhất và khinh thị người khác, nhóm hay hội khác không? Bạn có tinh thần chấp nhận hay loại trừ người khác? Mời bạn học gương của thánh Phaolô khi ở Philípphê: biết có những người cũng rao giảng Chúa Kitô nhưng thuộc nhóm khác, thánh Phaolô không tỏ vẻ ganh tị hay buồn bực, mà ngài viết: “Miễn là Đức Kitô được rao giảng thì tôi vui mừng rồi” (Ph 1, 12-18).

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi loại bỏ những lời nói, hành động gây chia rẽ, bất hòa; trái lại tôi nhìn người khác với tâm tình nhẫn nại, bao dung và tích cực chấp nhận lẫn nhau.

Cầu nguyệnLạy Chúa, Chúa đã đón nhận chúng con, dù chúng con khiếm khuyết, yếu hèn; xin giúp chúng con cũng biết chấp nhận mọi anh em dù họ có khác biệt với chúng con. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Thánh Polycarpô, Giám mục tử đạo

Ca nhập lễ

Đây thực là vị tử đạo đã đổ máu mình ra vì danh Chúa Kitô, đã không sợ sự đe doạ của những quan toà, nhưng đã tiến vào nước trời.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa Tể càn khôn, Chúa đã cho thánh giám mục Pô-li-cáp gia nhập vào hàng ngũ các anh hùng tử đạo. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp. Cho chúng con được cùng người uống chén đắng của Ðức Kitô, để mai ngày được sống lại và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc:

Phụng vụ Lời Chúa – (theo ngày trong tuần)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin đổ tràn ân phúc mà thánh hoá những lễ vật này và xin đốt lên trong lòng chúng con chính ngọn lửa yêu mến xưa đã làm cho thánh giám mục Pô-li-cáp lướt thắng mọi cực hình thể xác để trung thành với Chúa mãi đến cùng. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với Mình và Máu Ðức Kitô. Ước gì chúng con nhờ đó mà tìm được sức mạnh tinh thần xưa đã làm cho thánh giám mục Pô-li-cáp tử đạo thắng mọi gian khổ để trung thành với Chúa mãi đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin…


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN


Ca nhập lễ

Lạy Chúa, tôi đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa. Xin cho lòng tôi hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm để thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Hc 4, 12-22 (Gr 11-19)

“Ai yêu mến sự khôn ngoan, sẽ được Thiên Chúa yêu mến”.

Trích sách Huấn Ca.

Sự khôn ngoan truyền sinh khí cho con cái mình, đón nhận những ai tìm mình và dẫn đường công chính. Ai yêu mến sự khôn ngoan thì yêu mến sự sống. Ai tỉnh thức đón chờ nó, thì sẽ được vui thoả. Ai chiếm được nó, sẽ được hưởng sự sống. Nó vào nơi nào, thì Thiên Chúa chúc phúc nơi đó. Ai phụng sự nó, là phụng sự Ðấng Thánh. Ai yêu mến nó, sẽ được Thiên Chúa mến yêu. Ai nghe nó, sẽ xét xử các dân tộc. Ai chăm chú nhìn nó, sẽ luôn luôn vững tâm. Ai tin tưởng nó, sẽ được nó làm gia nghiệp, và dòng dõi kẻ ấy sẽ được vững bền.

Bởi chưng sự khôn ngoan sống với kẻ ấy trong cơn thử thách và tuyển chọn kẻ ấy trước hết mọi người. Nó sẽ đổ xuống trên kẻ ấy sự kính sợ và thử thách, sẽ dùng giáo lý mà sửa dậy và rèn tập kẻ ấy trong sự gian nan, cho đến khi nắm chắc được tư tưởng của kẻ ấy, và tín nhiệm kẻ ấy. Sự khôn ngoan sẽ cho kẻ ấy được bền vững, dọn đường ngay thẳng cho kẻ ấy và làm cho kẻ ấy được vui mừng. Sự khôn ngoan sẽ mạc khải cho kẻ ấy biết những bí mật của mình, sẽ ban cho kẻ ấy kho tàng sự hiểu biết công chính. Nếu kẻ ấy cố chấp lầm đường, sự khôn ngoan sẽ bỏ rơi và trao phó kẻ ấy trong tay quân thù.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 165. 168. 171. 172. 174. 175.

Ðáp: Lạy Chúa, đại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa (c. 165a).

Xướng: Ðại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa, không có gì làm cớ cho họ sẩy chân. – Ðáp.

Xướng: Con tuân giữ huấn lệnh và những lời truyền của Chúa, vì bao đường lối của con hiện ở trước nhan Ngài. – Ðáp.

Xướng: Môi con sẽ xướng lên những bài ca ngợi, vì Chúa đã dạy con các thánh chỉ của Ngài. – Ðáp.

Xướng: Lưỡi con sẽ ca ngợi lời sấm của Chúa, vì bao chỉ thị của Chúa đều công minh. – Ðáp.

Xướng: Lạy Chúa, con mong ơn Ngài cứu độ, và luật pháp Ngài là sự hoan lạc của con. – Ðáp.

Xướng: Nguyện cho hồn con được sống để khen ngợi Chúa, và xin các sắc dụ của Chúa phù trợ cho con! – Ðáp.

Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 4, 13b-18 (Gr 13-17)

“Ðời sống anh em là cái gì? Lẽ ra anh em phải nói rằng: ‘Nếu Chúa muốn'”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ, rồi ở lại đó một năm mà buôn bán kiếm lời”. Nhưng anh em đâu có biết ngày mai sẽ ra sao. Bởi vì đời sống anh em là cái gì? Là một chút hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi biến đi. Lẽ ra anh em phải nói rằng: “Nếu Chúa muốn, và nếu chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ làm điều này điều kia”. Nhưng này đây, anh em huênh hoang với những lời khoác loác. Mọi kiểu, huênh hoang như thế đều xấu xa. Vậy ai biết điều lành mà không làm, thì mắc tội.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 48, 2-3. 6-7. 8-10.11

Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 3).

Xướng: Hỡi các dân, xin nghe lấy chuyện này; xin hãy lắng tai, hết thảy những ai cư ngụ địa cầu, người phận nhỏ cũng như người quyền thế, kẻ giàu sang cũng như kẻ cơ bần!

Xướng: Tại sao tôi phải kinh hãi trong ngày tai hoạ, khi ác tâm quân thù mưu hại bao bọc quanh tôi? Bọn người này tin cậy vào tài sản, chúng tự hào vì có bạc vạn tiền muôn?

Xướng: Nhưng thực ra không ai tự cứu được bản thân, cũng không ai dâng được lên Chúa giá tiền chuộc mạng. Giá chuộc mạng quá đắt, không bao giờ người ta có đủ, hầu mong sống mãi đời đời, không phải nhìn coi sự chết.

Xướng: Bởi lẽ người ta thấy cái chết cả những người khôn, kẻ dại kẻ ngu cũng đều phải chết, để lại cho người khác tài sản của mình.

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 9, 37-39 (Gr 38-40)

“Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này, để tôn vinh Danh Thánh; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Tôi sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, tôi sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh Chúa.

Hoặc đọc:

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô- Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh này; giờ đây xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

AI LÀ NGƯỜI THUỘC NHÓM CHÚNG TA? (Mc 9, 38-40)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Người ta thường so sánh khả năng làm việc nhóm giữa người Việt Nam và người Nhật Bản, kết quả như sau:

Cùng một công việc, một người Việt và một người Nhật, người Việt hơn hẳn người Nhật.

Hai người Việt làm việc với nhau và hai người Nhật làm với nhau, kết quả bằng nhau.

Ba người Việt làm việc chung và ba người Nhật làm việc chung, thì ba người Nhật hơn hẳn về chất lượng cũng như tinh thần cộng tác.

Tại sao vậy? Thưa không phải người Việt không nhận ra khả năng của nhau! Cả người Việt và Nhật đều nhận ra khả năng của người đối diện. Tuy nhiên, về sự trân trọng tài năng và sử dụng chất xám trong khi làm việc chung thì người Nhật bỏ xa chúng ta!

Đây cũng chính là tâm trạng, thái độ của các môn đệ khi thấy người khác làm việc tốt hơn mình, nhưng chỉ vì họ không thuộc về nhóm của các ông, nên các ông tìm cách ngăn cấm họ.

Với Đức Giêsu thì khác. Khi thấy thái độ kỳ thị của các ông, Ngài đã dạy cho họ bài học về sự hiệp nhất trong đa dạng khi nói: “Đừng ngăn cấm người ta… Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Qua câu nói đó, Đức Giêsu muốn dạy các ông bài học về sự đa dạng trong Vương Quốc của Đức Giêsu. Đồng thời cũng mời gọi các ông biết đón nhận những sự khác biệt đó như là một cơ hội để học hỏi và cùng nhau chung tay xây dựng Nước Trời.

Ngày nay, trong đời sống thường nhật, có lẽ nhiều khi chúng ta mong muốn được nhiều người tôn trọng mình và coi thường người khác. Hay có khi chúng ta tìm cách thổi phổng uy tín dởm của mình và luôn tìm cách đạp đổ danh thơm tiếng tốt của đối phương. Hoặc có những lúc chúng ta không ưa ai thì cho dù người đó có tốt lành, gương mẫu thế nào đi nữa, trước mắt và trong lối suy nghĩ của ta, họ chỉ là “con ông nọ, con bà kia ý mà”!

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có được trái tim rộng mở như Chúa, để chúng con biết nhìn thấy điều tốt đẹp nơi anh chị em của mình, và cùng nhau cộng tác nhằm góp phần xây dựng sự hiệp nhất cho Vương Quốc của Chúa trên trần gian. Amen.

CHỚ ĐỒNG HÓA !
(Thứ Tư sau Chúa Nhật VII TN – Mc 9,38-40) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột


Câu chuyện ngài Gioan, “ông thiên lôi con” cố ngăn cản một người (hay vài người?) ngoài nhóm tông đồ và có thể không thuộc nhóm 72 môn đệ đã nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ được cả hai thánh sử Maccô và Luca tường thuật (x.Mc 9,38-40; Lc 9,49-50). Ngài Gioan đưa ra lý do ngăn cản: “vì người ấy không theo chúng ta”. Có bản dịch là “vì người ấy không thuộc nhóm chúng ta”.

Xin mạn bàn đôi điều về hai từ “chúng ta” mà ngài “thiên lôi con” sử dụng. Trong hai từ “chúng ta” này có phần Chúa Giêsu không hay chỉ là nhóm mười hai tông đồ hay có luôn cả nhóm 72 môn đệ? “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”. Câu trả lời của Chúa Giêsu với Gioan cho chúng ta hiểu rằng nội hàm hạn từ “chúng ta” mà Gioan dùng rất có thể muốn kéo cả Thầy vào đó, nhưng với Chúa Giêsu thì hạn từ ấy là chỉ riêng nhóm tông đồ hoặc có thể thêm nhóm môn đệ. Vì Chúa Giêsu khi trừ quỷ thì không nhân danh ai, còn các tông đồ, các môn đệ mới là những người cần nhân danh Chúa mà trừ quỷ.

Phải chăng Chúa Giêsu sẵn sàng nhìn nhận và đón nhận nhiều người tuy không thuộc nhóm Mười Hai hay thuộc nhóm Bảy Mươi Hai vẫn có thể là “tông đồ” hay là “môn đệ” của Người? Khi khẳng định bằng từ “Quả thật” Chúa Giêsu cho chúng ta xác nhận hiện thực này. “Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40; Lc 9,50).

Chước cám dỗ độc tôn, độc quyền thường ẩn núp dưới việc đồng hóa Thiên Chúa với “chúng mình”, đồng hóa bản thân mình với tập thể này tập thể kia. Cách đây 45 năm một bạn học sinh cùng lớp 12 mạnh dạn góp ý với thầy chủ nhiệm, một giáo viên dạy môn văn về cách giảng dạy thì thầy đã phủ đầu: “Em chống đối thầy là chống đối hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa. Chống đối hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa là chống đối chủ nghĩa xã hội. Chống chủ nghĩa xã hội là chống phá cách mạng. Chống phá cách mạng là phản quốc”.

“Chống cha là chống Chúa”. “Ở đâu có giám mục là ở đó có Giáo hội”. Những kiểu nói đồng hóa thật đáng cẩn trọng và đề phòng. Khi được đằng sân thì sẽ lấn sâu vào tận bếp. Thần dữ vốn không biết dừng các chước cám dỗ của nó giăng ra. Khi tránh được sự nhập nhằng “đánh lận con đen”, tự đồng hóa cách chủ quan “có chủ ý” hay vô tình thì chúng ta sẽ có tầm nhìn xa, rộng và tấm lòng khoáng đạt hơn và nhờ đó tránh được sự tự tôn, sự độc quyền. Thánh tông đồ dân ngoại trong chốn lao tù vốn ghi nhớ lời của Thầy chí thánh: “Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” nên ngài mạnh mẽ khẳng định: “Miễn sao Chúa Kitô được rao giảng là tôi vui mừng” (x. Pl 1,18).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây